Přeskočit obsah

Doplňovací úloha (cloze)

S pomocí Doplňovací úlohy můžete vytvořit text, který obsahuje prázdná pole. Cloze nabízí několik variant těchto polí, které určují, jakým způsobem budou studenti na jednotlivé položky odpovídat - výběr z možných odpovědí, krátká tvořená odpověď nebo numerická úloha (viz obr. 1). Každé pole v rámci úlohy funguje samostatně, je možné pro něj přesně určit váhu v rámci celkového bodového hodnocení, varianty odpovědí i specifické komentáře.

Obr. 1: Příklad Doplňovací úlohy (cloze)

Pro tvorbu těchto úloh momentálně není k dispozici grafické rozhraní, takže je nutné úlohy zadávat jako text s vloženými řídicími příkazy, a to buď pomocí vestavěného editoru, nebo z předem připravených souborů. Je také možné vytvořit doplňovací úlohu pomocí Hot Potatoes a následně importovat do modulu Test.

Poznámka

Podobnou úlohu nabízí také modul H5P. V jeho případě je vytvoření úloh o něco snazší, ale nedoporučujeme jej používat pro jiné než cvičné účely. Aktivity modulu H5P nelze dostatečně zabezpečit proti podvádění.

Dále v nápovědě