Přeskočit obsah

Přidání nového kurzu

Přidání kurzu

Nový kurz založíte následujícím způsobem:

  1. K vytvoření nového kurzu se dostanete kliknutím na nabídku Založení kurzu v menu na hlavní stránce ELFu (viz obr. 1).

    Obr. 1: Tlačítko Založení kurzu

  2. Následně se dostanete do tabulky pro vytvoření nového kurzu (viz obr. 2). V tabulce je nutné vyplnit minimálně název kurzu a důvody na založení kurzu podle následujících pokynů.

    Obr. 2: Vytváření nového kurzu

  3. Zvýšenou pozornost věnujte poslední kolonce Důvody požadavku na založení kurzu. Skrze tuto kolonku je možné sdělit kanceláři e-learningu specifické požadavky na založení kurzu, například přidání dalšího učitele nebo převedení části jiného kurzu, pokud si na to sami netroufáte. Pokud žádné specifické požadavky na převedení obsahu kurzu nemáte, můžete požádat o založení tzv. “prázdného kurzu”.

    Obr. 3: Kolonka Důvody požadavku na založení kurzu umožňuje komunikaci s kanceláří e-learningu

  4. Žádost odešlete kliknutím na tlačítko Požádat o založení kurzu a vyčkejte, než kancelář e-learningu vaši žádost vyřídí. O vyřízení žádosti a vytvoření kurzu budete informování automaticky generovaným mailem.

Odstranění kurzu

Běžní uživatelé nemohou z Moodlu odstraňovat kurzy, k tomu jsou zapotřebí práva správce nebo manažera. Pokud potřebujete některý z kurzů smazat, obraťte se na svého správce.

Dále v nápovědě