Přeskočit obsah

Docházka

Nestandardní modul Docházka slouží vyučujícímu i studentům jako nástroj pro sledování přítomnosti ve výuce. Umožňuje docházku bodovat podle přednastavené škály, kde jsou za přítomnost (P) přidělovány dva body, za zpoždění (Z) nebo za omluvenou nepřítomnost (O) jeden bod a za nepřítomnost (N) nula bodů. Kromě toho je možné také nastavit vlastní škálu. V rámci modulu je také možné zvolit potřebnou známku (potřebný počet bodů) a také plnění činnosti, a tak vymezit podmínky splnění kurzu nebo například splněnou docházkou podmínit přístup k závěrečnému testu nebo jinému modulu.

Obr. 1: Docházka z pohledu učitele (záložka Sestava)

Na následujících stránkách naleznete podrobné informace o tom, jaké jsou možnosti nastavení  a používání modulu Docházka: