Přeskočit obsah

Chat

Modul Chat umožňuje učitelům a studentům komunikovat v reálném čase, a to jak na hodinách, tak v rámci doplňujících aktivit mimo výuku. Vhodný je například v případě, kdy je pro řešení některých záležitostí zájem o synchronní komunikaci, ale skupina se nemůže setkat prezenčně. Modul umožňuje učiteli například nastavit čas, kdy chatování proběhne, již proběhlá chatování je možné ukládat nebo lze také nastavit chatování ve skupinách. Chatování online může být vhodné i v případě zapojení studentů se specifickými potřebami.

Obr. 1: Náhled komunikace v chatovací místnosti modulu Chat

Na následujících stránkách naleznete podrobné informace k nastavení a používání činnosti Chat: