Přeskočit obsah

Databáze

Modul Databáze umožňuje vytvářet, prohlížet a prohledávat kolekci záznamů vztahujících se k libovolnému tématu. Záznamy mohou obsahovat text, obrázky, hypertextové odkazy, číselné údaje a další informace.

Oproti Slovníku má tu výhodu, že umožňuje přesně určit strukturu (tzv. “šablonu”), kterou mají záznamy v databázi mít. Při vytváření nového záznamu pak stačí vložit text či obrázky do polí ve formuláři, a o grafickou podobu hesla se již postará šablona sama, včetně různých druhů písma, odsazení, rozměrů, umístění obrázku na stránce apod.

Obr. 1: Zobrazení jednotlivého záznamu