Přeskočit obsah

Workshop

Modul typu Workshop funguje podobně jako modul Úkol v tom smyslu, že umožňuje studentům odevzdávat eseje či jiné práce.

Workshop oproti úkolu umožňuje zapojení samotných studentů do procesu hodnocení. Každý student tak v rámci Workshopu získává dvě známky: jednu za svůj vlastní odevzdaný úkol a druhou za hodnocení práce ostatních (ta se tedy řídí tím, jak dobře student hodnotil ostatní). Modul Workshop je tak vhodné využít v případě tzv. peer review. Studenti si zde mohou procvičit psaní zpětné vazby k práci svých kolegů ale i hodnocení vlastní práce.

Vzájemná hodnocení studentů jsou anonymní a náhodná, nebo učitelem přidělená, učitel může také poskytnout vzor, jak práce hodnotit. Konečná známka i kontrola nad modulem připadá na rozhodnutí učitele.

Obr. 1: Náhled hlavní strany činnosti Workshop

Podrobnosti o nastavení a používání činnosti Workshop naleznete na následujících stránkách: