Přeskočit obsah

Soubor

Pokud chcete studentům poskytnout jednotlivé soubory, například textové dokumenty nebo prezentace (vytvořené v programových balících Microsoft Office, Open Office apod.), použijte typ studijního materiálu Soubor. Modul Soubor vám umožňuje do kurzu nahrávat a poskytovat studentům celou řadu studijních materiálů. Jakým způsobem se budou studentům zobrazovat, záleží na nastavení tohoto modulu.

Poznámka

Pokud chcete nahrávat studijní materiály, je lepší dát přednost formátu PDF před formáty Microsoft Office (DOC, PPT atd.). Někteří studenti nemusí mít na svém počítači programy Microsoft Office, a tak se jim vaše materiály mohou zobrazovat špatně. Další výhodou formátu PDF je to, že se zobrazí přímo v prohlížeči a není tedy nutné jej stahovat a otevírat v příslušném programu.

Obr. 1: Přetažení textového souboru typu DOCX z plochy počítače do kurzu v ELFu

Na následujících stránkách naleznete podrobné informace o studijním materiálu Soubor: