Přeskočit obsah

Pokročilé metody hodnocení

Pro hodnocení úkolů v ELFu lze kromě jednoduchého přímého známkování (kde je známka určena počtem bodů, případně použitím škály) použít i tzv. pokročilé známkování. Jedná se o podrobnější hodnocení pomocí Rubriky nebo Průvodce hodnocením, kdy má učitel možnost hodnotit odevzdané práce studentů na základě různých kritérií, které pro daný úkol stanoví. Pokročilého známkování lze využít v rámci Úkolu či Úkolu s opravou.

Jednou vytvořený formulář s kritérii lze také použít v dalších úkolech.

Obr. 1: Náhled hodnocení úkolu pomocí Průvodce hodnocením z pohledu studenta