Přeskočit obsah

Obecná doporučení

Práce s velkými soubory

Shrnutí

S nadměrně velkými kurzy (nad 2 GB) se pojí řada rozličných problémů. Doporučujeme proto velké soubory (nad 100 MB) či větší množství středně velkých souborů (několik desítek MB) ukládat do velkokapacitních úložišť a z kurzů na ně odkazovat.

Systém Moodle, na kterém je ELF postavený, slouží k usnadnění organizace a řízení výuky, není ale určený pro ukládání velkých objemů dat. Nahráváním velkých souborů přímo do kurzu můžete postupně navýšit jeho velikost do té míry, že bude obtížné s kurzem manipulovat. Jako nadměrně velké jsou nyní brány kurzy, jejichž velikost přesahuje 2GB.

Neúměrnému narůstání kurzů můžete zabránit tím, že velké soubory (větší než několik desítek MB) nebudete vkládat do kurzu přímo, ale prostřednictvím některého z dostupných velkokapacitních úložišť. Níže naleznete řešení, která se nabízí pro různé typy souborů.

Audio a videosoubory

Audio a video soubory můžete uložit do některého ze systémů pro správu mediálního obsahu a do kurzu je poté tzv. embedovat. Studenti pak budou moci nahrávky přehrát přímo v kurzu, samotné soubory ale budou uložené na vhodném místě a nebudou navyšovat velikost kurzu.

Primárním místem pro ukládání audio a videosouborů na FF MU je Medial (medial.phil.muni.cz). Využít ale můžete např. i službu MS Stream v rámci univerzitních Office 365.

Postup pro vložení obsahu z Medialu a Streamu do kurzu najdete v návodu pro vkládání videí do ELFu.

Jiné typy souborů

Velké soubory jiného druhu (např. archivy, skeny rozsáhlých publikací apod.) doporučujeme uložit na univerzitní úložiště Onedrive a do kurzu v ELFu umístit pouze odkaz na tento soubor.

Onedrive Vám umožní pro každý soubor vygenerovat odkaz, na který se vztahují Vámi zvolená omezení přístupu. Můžete například vygenerovat odkaz, pomocí kterého se k souboru dostane kdokoliv nebo pouze lidé z Masarykovy univerzity. Podrobnosti najdete v návodu pro sdílení souborů a složek.

V kurzu v ELFu poté můžete odkaz na soubor zprostředkovat například pomocí modulu URL.

Kopírování obsahu z internetu

Shrnutí

Při vkládání obsahu zkopírovaného z jiných webových stránek či z programů jako je MS Word doporučujeme používat klávesovou zkratku CTRL + SHIFT + V.

Při kopírování textu z jiných webových stránek se mohou zkopírovat i další části zdrojového kódu původní stránky. Tento skrytý zdrojový kód pak často znemožní další úpravy kopírovaného textu nebo rovnou naruší uživatelské rozhraní tak, že se kurz stane nepoužitelným.

Obdobná situace někdy nastává, pokud obsah kopírujete z editoru MS Word nebo jiných podobných programů.

Podobným problémům lze snadno předcházet tím, že daný obsah do kurzu vložíte jako čistý text. Ve většině prohlížečů k tomu slouží klávesová zkratka CTRL + SHIFT + V. Tato zkratka však nefunguje obecně ve všech programech. Jistější způsob je proto vložení textu (Ctrl+V) do poznámkového bloku ve vašem počítači či vyhledávacího pole prohlížeče, a jeho opětovné zkopírování (Ctrl+C). Tím získáte čistý text bez formátování, se kterým následně můžete pracovat.

Ukázkový kurz Vitrína

Shrnutí

Pokud se seznamujete s ELFem nebo některým konkrétním modulem, přijde Vám vhod ukázkový kurz Vitrína.

Pokud si chcete udělat představu, jaký různý obsah můžete ve svých kurzech využívat, nebo Vás zajímá, jak vypadá a funguje některý konkrétní modul, můžete využít otevřený kurz Vitrína.

Vitrína obsahuje ukázky různých modulů (studijních materiálů a činností), které lze v ELFu vytvářet. Řadu ukázek si můžete prohlédnout jak z pohledu učitele, tak z pohledu studenta a ukázky některých činností si můžete také prakticky vyzkoušet.