Přeskočit obsah

Testové úlohy

Všechny testové úlohy, které jsou vytvořeny v rámci kurzu v Moodlu, jsou vždy uložené v Bance úloh. Z tohoto úložiště pak mohou být vkládány do Testu.

Na následujících stránkách naleznete podrobný popis testových úloh, které jsou součástí základní instalace Moodle: