Přeskočit obsah

Dotazování

Modul Dotazování může být velmi přínosný pro získání zpětné vazby o kurzu a zjištění potřeb studentů. Poslouží také ke stimulaci výuky v online prostředí. Učitel má možnost vytvořit širokou škálu otázek a díky odpovědím uživatelů zjistit, jaký je jejich dojem z kurzu a jaká zlepšení by v kurzu uvítali. Cílem Dotazování není studenta testovat či hodnotit, má však posloužit ke sběru dat, která mohou být využita například ke zlepšení chodu kurzu.

Modul nabízí také funkci podmíněného větvení otázek. Větvení umožňuje reagovat na odpovědi respondenta již při samotném odpovídání a nabízet mu otázky na základě jeho předchozích odpovědí.

Jednou vytvořený dotazník je rovněž možné použít jako šablonu a využít jej i v dalších kurzech.

Obr. 1: Náhled možné podoby modulu Dotazování

Na následujících stránkách najdete podrobné informace o tom, jak vytvořit zcela nové Dotazování, jak jej nastavit a následně spravovat či jak vytvářet Dotazování s větvenými otázkami.