Přeskočit obsah

Činnosti

Interaktivní prvky, které v podstatě tvoří páteř každého kurzu v Moodlu, se nazývají Činnosti. Využít je možno nejrůznějších aktivit, pomocí kterých jsou studenti aktivně zapojeni do činnosti v kurzu. Může se například jednat o účast v diskuzním fóru, kolektivní přípravu databáze, odpověď v anketě či dotazníku apod.

Na následujících stránkách se dočtete podrobnosti o jednotlivých činnostech, včetně jejich nastavení, používání, případně i nápadů na efektivní využití.