Přeskočit obsah

Stav absolvování kurzu

Blok Stav absolvování kurzu zobrazuje seznam podmínek, které musí student splnit pro úspěšné absolvování kurzu. Blok je v kurzu zobrazován jak učitelům, tak studentům. Pomocí odkazu “Více podrobností” má student možnost zobrazit si přehled konkrétních činností, které je nutné splnit pro úspěšné absolvování kurzu, a zkontrolovat, zda jsou již splněny, či nikoli.

Blok Stav absolvování kurzu je spojen s nastavením bloku Absolvování kurzu, který je navázán na funkci Sledování plnění. Aby tedy byl blok v kurzu zobrazen, je nejdříve nutné funkci Sledování plnění povolit. Učiníte tak v bloku Správa/Správa kurzu/Upravit nastavení, kde v sekci Sledování plnění z rozbalovací nabídky Povolit sledování plnění vyberete možnost “Ano”.

Blok Stav absolvování kurzu z pohledu studenta

Studenti mohou svůj pokrok v kurzu sledovat v obsahu bloku (viz obr. 1) nebo v přehledu kliknutím na odkaz “Více podrobností” (viz obr. 1 a 2). Stav Splněné činnosti se v obsahu ani přehledu neprojeví ihned, ale až po určité době.

Obr. 1: Obsah bloku Stav absolvování kurzu a odkaz "Více podrobností"

Obr. 2: Pokrok studenta v přehledu po kliknutí na odkaz "Více podrobností"

Pokud je to vyžadováno, na hlavní straně kurzu může student označit činnost jako splněnou (viz obr. 3).

Obr. 3: Označení činnosti jako splněné studentem

Blok Stav absolvování kurzu z pohledu učitele

V bloku učitel vidí odkaz “Zobrazit přehled kurzu” (viz obr. 4), pomocí kterého si zobrazí přehled Plnění činností jednotlivých studentů.

Obr. 4: Blok Stav absolvování kurzu z pohledu učitele

Po kliknutí na tento odkaz může učitel vidět stav Plnění činností každého studenta (viz obr. 5). Rovněž zde má učitel možnost označit kurz jako absolvovaný, pokud je to vyžadováno (viz obr. 6). Nachází se zde také odkazy ke stažení tabulky Plnění činností do svého počítače (viz obr. 5).

Obr. 5: Stav Plnění činností jednotlivých studentů s odkazy ke stažení tabulky do počítače

Obr. 6: Možnost učitele označit kurz jako splněný

Dále v nápovědě