Přeskočit obsah

Správa uživatelů

Správa uživatelů popisuje postupy a možnosti, jak do kurzu přidávat uživatele nové, kde spravovat a získávat informace o uživatelích stávajících a jak rozřazovat uživatele do různých funkčních skupin v rámci kurzu. V dokumentaci dále naleznete i základní princip fungování a popis volitelných nastavení uživatelských rolí a oprávnění v systému Moodle.