Přeskočit obsah

HTML text

Blok HTML text je standardní blok určený k přidání textu, multimédií, widgetů z externích stránek atd. na libovolné stránce. Tento blok je flexibilní a může obsahovat řadu různých funkcí.

Na hlavní stránce kurzu zapněte režim úprav pomocí příslušného tlačítka v pravém horním rohu. Přejděte na stránku kurzu, kde chcete nový blok vytvořit. Pomocí bloku Přidat blok vyberte z rozbalovací nabídky “Přidat…” možnost HTML text (viz obr. 1). Blok se ihned vytvoří. Dále můžete přejít k jeho konfiguraci (viz obr. 2).

Obr. 1: Vytvoření bloku HTML text

Konfigurace bloku HTML text

Níže jsou popsány možnosti konfigurace bloku HTML text. K úpravám konfigurace je možné se kdykoliv vrátit kliknutím na tlačítko Zapnout režim úprav v pravé horní části hlavní strany kurzu. Následně v příslušném bloku klikněte na ikonu “Akce” (ozubené kolečko) v pravém horním rohu a z rozbalovací nabídky zvolte možnost “Nastavit blok” (viz obr. 2). Poté budete přesměrováni na Konfiguraci bloku.

Obr. 2: Možnost "Nastavit blok" v rozbalovací nabídce Akce

Konfigurace bloku je rozdělena do sekcí. Ve výchozím zobrazení je rozbalená pouze sekce Nastavení bloku. Ostatní sekce lze rozbalit kliknutím na název dané sekce, případně můžete zobrazit všechny sekce najednou kliknutím na odkaz “Rozbalit vše” v pravém horním rohu Konfigurace bloku (viz obr. 3).

Nastavení bloku

V Konfiguraci bloku naleznete nejprve sekci Nastavení bloku, která slouží k vložení názvu bloku a jeho obsahu (viz obr. 3).

Obr. 3: Sekce Nastavení bloku
 1. Název bloku. Jde o text, který bude v bloku zobrazen jako jeho název. Toto pole můžete v případě potřeby ponechat volné, blok tak zůstane bez názvu.
 2. Obsah. Zahrnuje standardní HTML editor, díky kterému lze formátovat text, vložit obrázky a média nebo vytvořit odkazy. Umožňuje také přepnutí na zobrazení kódu a použitého značkování HTML.

Kde se bude tento blok zobrazovat

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

Sekce umožňuje nastavit, kde a jak se bude blok zobrazovat (viz obr. 4).

Obr. 4: Sekce Kde se bude tento blok zobrazovat
 1. Původní umístění bloku. Udává místo, na kterém byl blok vytvořen.
 2. Na jakém typu stránek se bude blok zobrazovat. Pokud byl blok vytvořen v rámci určité činnosti (tedy tak, že se při jeho vytváření nenacházíte na hlavní straně kurzu, ale v některé z činností), pak se tato sekce přizpůsobí podle daného modulu. Pokud byl blok vytvořen na hlavní straně kurzu, lze u této volby vybrat ze 3 možností:

  • Hlavní stránka kurzu libovolného formátu – blok se bude zobrazovat pouze na hlavní straně kurzu.
  • Jakákoliv stránka kurzu – blok se bude zobrazovat na hlavní straně kurzu, stránkách s nastavením kurzu apod.
  • Libovolná stránka – blok se bude zobrazovat na všech stránkách kurzu, a to i uvnitř aktivit.

Výchozí oblast. Zde můžete zvolit stranu, na které se bude blok v oblasti výchozího vytvoření zobrazovat, a to:

 • vpravo,
 • nebo vlevo – toto je výchozí nastavení.

Výchozí priorita. Umožňuje zhruba ovlivnit pořadí, v jakém se budou bloky zobrazovat v dané oblasti (pokud se o ni musejí dělit s jinými bloky). Čím je číslo nižší, tím spíše bude blok zobrazen na přednější pozici, tedy výše. Výchozí prioritu lze zvolit od -10 (první) do 10 (poslední). Konečná poloha však závisí na porovnání výchozí priority se všemi bloky, které se zobrazují v dané oblasti na dané stránce.

Na této stránce

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

Sekce Na této stránce umožňuje upřesnit umístění bloku na aktuální stránce (viz obr. 5).

Obr. 5: Sekce Na této stránce
 1. Viditelný. Zde můžete zvolit, zda bude blok na dané stránce viditelný, nebo nikoli.
 2. Oblast. Zde můžete vybrat, kde se bude blok na dané stránce zobrazovat: vpravo, nebo vlevo. Výchozí nastavení je však vlevo.
 3. Priorita. Umožňuje zhruba ovlivnit pořadí, v jakém se budou bloky zobrazovat v dané oblasti. Čím je číslo nižší, tím spíše bude blok zobrazen na přednější pozici, tedy výše. Lze zvolit prioritu od -10 (první) do 10 (poslední). Konečná poloha však závisí na porovnání priority se všemi bloky, které se zobrazují v dané oblasti na dané stránce.

Jakmile budete mít konfiguraci hotovou, klikněte na tlačítko “Uložit změny” (viz obr. 5).

Příklad. Blok HTML text lze například použít pro zobrazování novinek ze sociálních sítí. Obsah můžete propojit pomocí embedovacího kódu. Postup je následující:

 1. V HTML editoru v sekci Nastavení bloku u pole “Obsah” klikněte na ikonu HTML (<>) a do pole vložte zkopírovaný embedovací kód z vámi vybrané sociální sítě (viz obr. 9).

 2. Poté klikněte na tlačítko Uložit změny v dolní části Konfigurace bloku (viz obr. 5), budete přesměrování na stránku, kde jste blok vytvořili.

Obr. 9: Ikona "HTML" a vložený zkopírovaný kód

Dále v nápovědě

Bloky

Nastavení a manipulace s bloky

Seznam bloků