Přeskočit obsah

Správa úloh

Správa úloh zvolené kategorie

Základní možnosti zobrazení seznamu úloh

Základní strana Banky úloh nabízí následující možnosti práce a nastavení obsahu (obr. 1):

 1. Výběr kategorie testových úloh, se kterou chcete pracovat. V případě nového kurzu je k dispozici vždy pouze kategorie Výchozí - další kategorie můžete přidat kliknutím na odkaz “Kategorie” (viz níže v části Jak přidat/upravit kategorii).
 2. Výběr způsobu zobrazení testových úloh v rámci vybrané kategorie.

  • Můžete se rozhodnout, zda chcete zobrazit pouze úlohy z aktivní kategorie, nebo i ze všech jejích podkategorií (kategorie, podobně jako adresáře souborů na disku počítače, mohou mít hierarchickou strukturu - viz dále). 
  • Lze také určit, zda se zobrazí staré úlohy (tj. ty, které nejsou již používané nebo byly smazány) a zadání úlohy přímo v seznamu (v případě delšího zadání není doporučeno, protože to znepřehledňuje seznam úloh). 
  • Náhled kategorie se seznamem hotových testových úloh naleznete na obr. 3 v sekci Práce se seznamem úloh.

Novou testovou úlohu můžete přidat kliknutím na tlačítko “Vytvořit novou testovou úlohu”.

Obr. 1: Základní možnosti zobrazení seznamu úloh

Práce se seznamem testových úloh

Každá položka v seznamu úloh vybrané kategorie obsahuje informaci o typu úlohy (ikona vlevo) a její název. Seznam úloh také poskytuje různé možnosti řazení testových úloh (obr. 2):

 1. Řazení úloh v seznamu. Seznam úloh lze řadit podle 4 kriterií:  (a) typ úlohy T (b) název úlohy Úloha a (c) jméno nebo příjmení uživatele, který úlohu vytvořil/naposledy upravil.
 2. Ikony pro úpravu, duplikaci, náhled a odstranění.
 3. Zaškrtávací pole pro výběr úloh umožňují výběr všech úloh (a) nebo jednotlivých úloh (b). Takto vybrané úlohy je možné:
 4. Odstranit. Systém přitom hlídá, zda úloha, kterou si přejete odstranit, není právě použita v některém z testů - pokud ano, její odstranění nepovolí. Tímto způsobem se snaží zabránit chybnému odstranění úlohy, které by mohlo způsobit nefunkčnost některých testů v kurzu.
 5. Úlohy je také možné přesunout do jiné kategorie. Kategorii lze vybrat pomocí
 6. **rozbalovací nabídky. **

Obr. 2: Možnosti práce se seznamem testových úloh

Prohlížení, úprava, duplikování a odstranění úlohy

K prohlížení, úpravě, přesunu a odstranění úlohy jsou určeny tyto editační ikony (viz obr. 2):

.


Ikona “Upravit” zobrazí stránku pro úpravu nastavení.


Ikona “Duplikovat” umožňuje kopírovat vytvořenou úlohu.


Pomocí ikony “Odstranit” můžete vybranou úlohu smazat - to lze pouze v případě, že se daná úloha již nepoužívá v žádném testu, jinak systém odstranění úlohy nepovolí.


Pomocí ikony “Exportovat” můžete danou otázku stáhnout k sobě do počítače.

Přidání a úprava kategorií

Kategorie testových úloh, do kterých je celé úložiště rozděleno, fungují podobně jako adresáře souborů vašeho počítače. Jejich účelem je zpřehlednit obsah Banky úloh a umožnit rychlé dohledání konkrétní úlohy. Stejně jako zmíněné adresáře mohou být i kategorie testových úloh rozděleny hierarchicky - každá kategorie tedy může obsahovat libovolný počet podkategorií. 

Před tím, než začnete vytvářet testové úlohy a vkládat je do testů v kurzu, je vhodné se zamyslet nad tím, jakou strukturu kategorií v rámci Banky úloh potřebujete. Nepřehlednost úložiště totiž může přivodit nutnost zpětného třídění úloh v kurzu, což bývá značně složité a časově náročné. Správně uspořádaná hierarchie kategorií je nezbytná i v případě, že chcete v testech používat náhodně vybírané úlohy.

Jak přidat/upravit kategorii

K úpravě kategorií testových úloh vede odkaz v bloku Správa/Banka úloh/Kategorie (viz obr. 4 a 5).

 1. Hierarchie kategorií testových úloh. V horní polovině stránky naleznete seznam všech existujících kategorií testových úloh v kurzu. Pomocí zobrazených editačních ikon můžete jednotlivé kategorie mazat, upravovat, přesouvat nebo měnit jejich hierarchii (tj. posouvat o úroveň níž nebo výš). Pokud budete chtít smazat kategorii, která není prázdná, požádá vás systém o upřesnění, kam úlohy z kategorie přesunout. Z toho vyplývá, že na této stránce lze mazat pouze prázdné kategorie a nikoliv samotné testové úlohy. Ty mohou být smazány pouze v rámci seznamu samotných úloh.


  Obr. 3: Stránka pro úpravu kategorií testových úloh

 2. Formulář pro přidání/úpravu kategorie. Pokud chcete přidat novou kategorii (nebo upravit stávající), je zapotřebí vyplnit název nové kategorie a zvolit kategorii, která bude nově vytvářené kategorii nadřazena. Kategorii lze umístit i na hlavní úroveň (tedy tak, aby se stala jednou z hlavních kategorií kurzu). Toho lze dosáhnout zvolením možnosti “Nahoru” v rozbalovací nabídce. Volitelně můžete vyplnit i informace o nové kategorii, které se budou posléze zobrazovat v přehledu všech kategorií výše na stránce.

  Obr. 4: Vytvoření nové kategorie (a její zařazení do subkategorie)

Dále v nápovědě