Přeskočit obsah

Přednáška

Modul Přednáška umožňuje učitelům vytvářet adaptivní a interaktivní výkladový materiál. Učitel může využít Přednášku pro vytvoření posloupnosti stránek nebo vzdělávacích aktivit, které nabízejí studentovi celou řadu cest a možností procházení.

Jednotlivé stránky lze doplnit o kontrolní otázky (např. výběr z možností, párování a krátké odpovědi). V závislosti na odpovědi a nastavení Přednášky mohou studenti postoupit na další stránku, jít zpět na předchozí nebo pokračovat zcela jinou cestou.

Přednáška může být hodnocena, výsledná známka je součástí klasifikace v kurzu.

Obr. 1: Stránka Přednášky z pohledu studenta

Na následujících stránkách naleznete podrobné informace k nastavení a používání Přednášky, k vytváření jejího obsahu a k jednotlivým typům otázek, kterých lze v Přednášce využít.