Přeskočit obsah

Digitální odznáčky

Digitální odznáčky jsou jedním ze způsobů, jak motivovat studenty a podnítit jejich aktivitu v kurzu. Zároveň mohou pomoci rozeznat kompetence, úspěchy a pokroky konkrétních uživatelů.

Odznaky mohou být udělovány na základě různých kritérií a jsou plně kompatibilní s Mozilla Open Badges, takže můžete své sbírky odznáčků spojit a vše zobrazit ve svém profilu v Moodlu.

Obr. 1: Digitální odznáčky

Pozor

V nastavení odznáčků jsou jisté specifikace, které je dobré znát ještě před tím, než odznáček vytvoříte a udělíte, proto je doporučeno nejdříve se seznámit s celým nastavením, především s kapitolou o udělování odznáčku.

Digitální odznáčky se vážou na jednotlivé kurzy (jsou vytvářeny v jednotlivých kurzech), ale získaný odznáček se ukazuje v profilu jeho držitele automaticky (pokud to tak chce) a všichni, kdo se do daného profilu podívají, odznáček mohou vidět a přečíst si detailní informace o jeho získání.

Ideou odznáčků není, aby je účastníci kurzu museli hromadně získávat pro samotné dokončení kurzu a za chvíli tak měli na svém profilu desítky odznáčků, odznáčky by měly mít svou hodnotu a jejich získání by mělo být motivací, případně by mohlo být spojeno s nějakým zvýhodněním či oceněním. V každém kurzu jsou ale studenti, kteří jsou preciznější než jiní, a tímto je můžete za jejich pečlivost nebo nadstandardní výkony odměnit a ještě tak inspirovat ostatní.

Konkrétní příklady:

  • za kvalitní práci - studenti mohou získat odznáček za kvalitní zpracování úkolů, dodržení všech termínů, výborné výsledky v testech (pro splnění je nastaveno 70 %, ale student vše splní na 100 %) apod. - student pak získá odznáček, který symbolizuje kupříkladu 10 plusových bodů do závěrečného testu nebo to, že jeho závěrečný úkol nemusí mít délku 3000 znaků ale jen 1500.
  • za docházku v prezenčních hodinách - kdo nechyběl ani jednou, získá odznáček
  • za extra aktivitu

Fantazii ve využití odznáčků se meze nekladou.

Dále v nápovědě