Přeskočit obsah

Úkol s opravou

Upozornění: v současné verzi systému Moodle již modul Úkol umožňuje odevzdávat a hodnotit více verzí řešení úkolu, doporučujeme jej tedy používat namísto nestandardního “Úkolu s opravou”.

Modul Úkol s opravou v současné době již nepřináší žádná nová nastavení, která by chyběla ve standardním Úkolu, do budoucna již není ani v plánu jeho podpora. V tomto modulu může vyučující:

  1. Ke každému zadanému úkolu uchovávat průběžné verze. Každou z verzí přitom může hodnotit průběžnou známkou a na základě hodnocení ji buď schválit, nebo vrátit k přepracování. Za úkol jako celek pak student získává jednu výslednou známku. Vedle odevzdaných prací je tedy uchováváno hodnocení každé z průběžných verzí.

  2. Zveřejňovat odevzdané práce ostatním studentům kurzu. Stejně tak mohou být zveřejněny komentáře vyučujícího a opravené soubory, které vložil jako odpověď na odevzdané úkoly studentů. U obou položek se učitel může rozhodnout, zda má zveřejňování probíhat anonymně a kdy mají být práce či opravy zveřejněny.

    Obr. 1: Náhled modulu Úkol s opravou

Podrobnosti o nastavení a používání Úkolu s opravou se dočtete na těchto stránkách: