Přeskočit obsah

Úkol s opravou (nepodporovaný)

Pozor

Úkol s opravou již od akademického roku 2022/2023 není v ELFu k dispozici. Nové Úkoly s opravou již nelze vytvářet, stávající instance Úkolu s opravou jsou průběžně převáděny na běžný Úkol (s odpovídajícím nastavením). Modul Úkol s opravou nebyl dlouhodobě podporovaný a aktualizovaný, což vedlo k jeho narůstající chybovosti. Specifické funkce Úkolu s opravou byly postupně zahrnuty i do standardního Úkolu, který tak již představuje plnohodnotnou náhradu.