Přeskočit obsah

Import Doplňovacích úloh

Doplňovací úlohy (cloze) je možné v případě potřeby importovat z externího souboru. Pro import jsou učitelům k dispozici dvě možnosti popsané níže. Standardně je možné využít textového souboru, ve kterém je nutné si předpřipravit celý text otázky včetně jejího správného formátování, a soubor posléze nahrát do banky úloh konkrétního kurzu.

Druhou možností je využití doplňovacích úloh vytvořených pomocí programu Hot Potatoes. K dispozici je také webová aplikace, která umožňuje vytvoření a stažení doplňovacích úloh.

Import testových úloh je vhodné použít obzvláště v případě, že potřebujete vytvořit větší množství otázek (zdlouhavá práce v rámci online uživatelského rozhraní) nebo pokud potřebujete úlohy z různých důvodů zpracovávat offline.

Import z textového souboru

Importem z textového souboru (jako je tento) vznikne jedna Doplňovací úloha zahrnující všechny dílčí úlohy. Textový soubor lze importovat pomocí menu “Import” v bočním panelu Správa/Banka úloh/Import.

Formát souboru

Před importem souboru je zapotřebí vybrat správný formát z nabídky na stránce Správa/Banka úloh/Import, v tomto případě “Doplňovací úloha (cloze)” (viz obr. 1).

Obr. 1: Výběr formátu souboru

Obecná nastavení

  1. Doplňovací úloha může obsahovat informace o kategorii a kontextu. Pokud chcete, aby byly při importu tyto informace použity, musíte zaškrtnout příslušná pole.
  2. Pokud některá z dílčích úloh obsahuje údaj o procentuálním hodnocení, systém jej porovná s některou z přijatelných blízkých hodnot (tedy 100, 90, 80, 75, 70, 66.666, 60, 50, 40, 33.333, 30, 25, 20, 16.666, 14.2857, 12.5, 11.111, 10, 5, 0 a také záporné protějšky uvedených). Pokud se procentuální hodnota v importované úloze neshoduje s žádnou z nich, lze nastavit, aby byl import automaticky přerušen (“Nahlásit chybu”), nebo aby byla automaticky vybrána taková hodnota, která se hodnotě v úloze nejvíce přibližuje (“Použít nejbližší hodnotu”).
  3. Zastavit při chybě - výběrem možnosti “Ano” zajistíte, že se import úlohy přeruší v případě, že dojde v jeho průběhu k nějaké chybě. Pokud vyberete “Ne”, pokusí se systém importovat úlohu i navzdory případným chybám - to sice může někdy fungovat, není však zaručeno, že se podaří úlohu importovat bez nežádoucích změn.

    Obr. 2: Obecná nastavení

Import

  1. Tlačítko “Vyberte soubor” umožňuje vybrat soubor s doplňovací úlohou klasickým způsobem (ve Windows např. pomocí “Průzkumníka”).
  2. Alternativní (a také pohodlnější) možností je přetáhnout soubor do pole pro nahrání souboru.
  3. Import zahájíte tlačítkem “Import”.

    Obr. 3: Import

Pozor

Tvoříte-li úlohu v textovém editoru, musíte při ukládání nastavit kódování UTF-8 (zejména obsahuje-li text úlohy diakritiku), jinak se import nezdaří a nahlásí chybu. Pokud navíc používáte Windows Notepad (Poznámkový blok) jako textový editor, nesmíte mít v okamžiku uložení dokumentu aktivovanou volbu “Zalamování řádků” (Formát/Zalamování řádků), jinak Notepad uloží na konec každého řádku ukončovací znak, který pak znemožní správný import úlohy.

Import z Hot Potatoes

Úlohu Cloze vytvořenou v Hot Potatoes lze importovat stejně jako textový soubor, tedy pomocí menu “Import” v bočním panelu Správa/Banka úloh/Import, je však třeba zvolit typ úlohy “Hot Potatoes XML format” (jedná se o soubor HotPot s příponou .jcl).

Poznámka

Ačkoliv mají úlohy vytvořené v Hot Potatoes jiné přípony, jedná se o formát XML.

Pozor

Tímto způsobem lze zcela bez problémů importovat pouze úlohu typu Cloze, pro ostatní typy úloh je vhodnější použít modul HotPot. Úlohy Hot Potatoes s fonetickou klávesnicí bohužel importovat nelze, resp. klávesnice se po importu nezobrazí.

Dále v nápovědě