Přeskočit obsah

Vkládání médií

Moodle umožňuje studentům i učitelům vkládat multimédia. Na většině míst v Moodlu, kde je potřeba vložit text, se setkáte s vestavěným HTML editorem, který umožňuje kromě vkládání a formátování textu také vkládat obrázky, audio či video (viz obr. 1). Kromě vytváření multimediálních studijních materiálů může učitel zařadit video nebo zvukovou nahrávku také přímo do zadání Úkolu nebo Testové úlohy. Student může vypracovat multimediální Úkol či položku ve Slovníku nebo jednoduše integrovat video či audionahrávku do svého příspěvku v diskusním Fóru.

Obr. 1: Ukázka položky ve Slovníku s vloženým videem

Podrobnosti o vkládání médií se dozvíte na následujících stránkách: