Přeskočit obsah

Studijní materiály

Studijní materiály jsou položky, které může učitel využít jako podklady pro výuku. Moodle podporuje řadu různých typů studijních materiálů, které mohou učitelé přidávat do svých kurzů. Při zapnutém režimu úprav může učitel přidávat studijní materiály pomocí průvodce přidáním obsahu kliknutím na odkaz “Přidat činnost nebo studijní materiál”. Studijní materiály se následně objeví jako jednoduchý odkaz s ikonou, která ukazuje, o jaký typ materiálu se jedná.

  • Kniha – Vícestránkový studijní materiál, jehož formát připomíná knihu.
  • Popisek – Popisek může tvořit jen několik slov nebo obrázek, a sloužit tak k oddělení jednotlivých studijních materiálů nebo činností v rámci jedné sekce; může to také být delší popis či instrukce.
  • Složka – Pomáhá rozdělovat soubory. Složka může obsahovat další složky.
  • Soubor – Dokument, PDF, obrázek, zvukový soubor, video a jiné.
  • Stránka – Obsah vytvořený pomocí HTML editoru. Zobrazuje se na jedné stránce.
  • URL – Odkaz na jakoukoli webovou stránku, např. na Wikipedii.
  • H5P – Výukové materiály částečně zastává také Modul H5P, zejména pak interaktivní typ výukových materiálů.

Obr. 1: Schéma rozdělení studijních materiálů v Moodlu