Přeskočit obsah

Životní cyklus ELFu

Pod pojmem životní cyklus ELFu se rozumí proces, který stanovuje pravidla pro zakládání jednotlivých kurzů v ELFu a jejich opětovné používání a zároveň pravidla pro jejich zánik či archivaci.

Od podzimu 2020 má tento proces novou podobu. Pro každý akademický rok vzniká samostatná verze ELFu. Vyučující mohou do této nové verze přenést své stávající kurzy a dále je používat či upravovat, zatímco starší kurzy zůstávají v původních verzích ELFu, které slouží jako archiv.

Adresa elf.phil.muni.cz vede vždy na aktuální verzi ELFu, starší verze jsou pak dostupné pomocí odkazů v horní navigační liště ELFu (nabídka Období).

Proč bylo potřeba takový proces zavést?

Do roku 2020 existovala pouze jedna verze ELFu, která schraňovala všechny kurzy vytvořené napříč lety od roku 2003 na jednom místě, a to i přestože řada těchto kurzů už nebyla ve výuce aktivně využívána.

Kvůli stále se narůstajícímu počtu kurzů v ELFu se prostředí stávalo uživatelsky nepřehledným. S rostoucím počtem kurzů byl spojen i nárust objemu databáze a z něj vyplývající technické problémy.

Nárůst počtu kurzů v ELFu mezi lety 2003–2020

Systém separátních verzí ELFu pro jednotlivá období tak umožňuje vyhnout se problémům spojeným s neustálým hromaděním kurzů v systému.

Co tento proces přináší za výhody

Životní cyklus založený na vytváření separátních verzí pro každé období, přináší předeším následující výhody:

  • zpřehlednění prostředí: vyučujícím a studujícím se již na titulní straně ELFu nezobrazují všechny kurzy, do kterých byli v průběhu let zapsaní, ale pouze ty, které v aktuálním období využívají,
  • systematická archivace obsahu: starší verze kurzů jsou následujících 5 let k dispozici v odpovídající verzi ELFu a studující se k nim mohou vracet,
  • přesnější statistiky: díky odděleným verzím ELFu dovedeme lépe určit, kolik aktivních kurzů se v daném období využívalo,
  • stabilita a rychlost: díky novému životnímu cyklu nedochází k postupnému neúměrnému nárustu velikosti databáze, ELF je tak stabilnější a rychlejší než při dlouhodobém využívání jedné verze ELFu,
  • údržba a bezpečnost: díky novému životnímu cyklu je snazší ELF povyšovat na vyšší verze a řešit zastarávání některých jeho komponent, celý systém je tak mimo jiné bezpečnější.

Časté dotazy

Kde a na jak dlouho jsou dostupné starší verze ELFu?

Starší verze ELFu jsou dostupné pomocí odkazů v horní navigační liště ELFu (nabídka Období), jejich obsah je dostupný v režimu pro čtení. Tyto archivní verze jsou uchovávány po dobu pěti let.