Přeskočit obsah

Editace textu

Abyste vůbec mohli začít s tvorbou a úpravou e-learningových studijních materiálů a činností, budete potřebovat nástroj na úpravu online textů. Na většině míst v Moodlu, kde je potřeba vložit text, se setkáte s vestavěným HTML editorem (viz obr. 1). Editor umožňuje provádět základní editační úkony v uživatelsky příjemném (“klikacím”) prostředí. Můžete vkládat nejen text, ale i obrázky, odkazy, tabulky, multimédia apod.

Obr. 1: Ukázka zobrazeného HTML editoru

Více informací naleznete pod následujícími odkazy: