Přeskočit obsah

Nastavení modulu H5P

Pro nastavení modulu H5P je nutné postupovat v následující krocích:

 1. Vyberte aktivitu, kterou chcete vytvořit.
 2. Vytvořte aktivitu v Bance obsahu – návody na jejich nastavení se liší podle typu aktivity, odkazy na návody naleznete v seznamu aktivit v závěru tohoto návodu.
 3. Vytvořte modul H5P a požadovanou aktivitu do něj vložte.

Výběr aktivity modulu H5P

Modul H5P nabízí širokou škálu aktivit, které mohou sloužit při výuce jako výukové materiály, cvičení i testy. V případě testů ovšem modul H5P zásadně nedoporoučujeme využívat pro závěrečné testování. Tento modul neumožňuje obvyklá omezení testových pokusů (počet pokusů, délku trvání apod.) – testové aktivity jsou proto vhodné spíše jako procvičování.

V začátku je proto nutné nejprve zvolit, jaký typ aktivity chcete vytvářet. Tabulka níže představuje stručný přehled těchto aktivit a jejich možného využití. Kompletní přehled aktivit naleznete na stránkách H5P nebo v závěru tohoto návodu

Obrázky

Agamotto, Image Juxtaposition, Image Slider, Advent Calendar, Chart, Find the Hotspots, Image Hotspots, Find Multiple Hotspots, Drag and Drop, Image Pair, Image Sequencing, Collage, Image Choice, Impressive Presentation

Interaktivní výukové materiály

Interactive Book, Interactive Video, Course Presentation, Branching Scenario, Virtual Tour, Timeline, Accordion, Image Hotspots

Testy

Question set, Multiple choice, Single choice (set), Summary, True/False, Sort the Paragraphs, Fill in the blanks, Dictation, Speak the Words, Drag and Drop, Find the Hotspots, Find Multiple Hotspots, Image Choice, Drag Text, Image pair, Image Sequencing, Essay, Mark the Words, Personality quiz, Arithmetic quiz

Quizlet

Dialog cards, Flashcards

Procvičování

Summary, Memory Game, Find the Words, Guess the Answer

Další

Audio recorder, KewAr Code, Iframe Embedder, Documentation Tool, Structure Strip, Cornell Notes, Questionaire, AR Scavenger

Obr. 1: Přehledná tabulka aktivit v modulu H5P

Vytvoření aktivity H5P

Při vytváření modulu H5P je nutné nejprve začít vytvořením aktivity, tedy náplně tohoto modulu. Tu vytvoříme v Bance obsahu dle následujícího návodu.

Jak vytvořit aktivitu v modulu

Pro vytvoření aktivity v modulu H5P je nutné využít tzv. Banku obsahu. Banka obsahu funguje podobně jako Banka úloh. Jsou v ní uložené veškeré H5P aktivity daného kurzu, které následně můžete vložit do modulu H5P.

Obr. 2: Do Banky obsahu se lze dostat i pomocí navigačního menu.

Do Banky se dostanete pomocí tlačítka Banka obsahu v menu na hlavní stránce kurzu – tlačítko se zobrazí po rozbalení nabídky menu příslušné verze ELFu, např. ELF 20/21 (viz obrázek 2). Jiná možnost je využít tlačítka pro použití Banky obsahu při vytváření nového modulu H5P (viz obrázek 3).

Obr. 3: Druhá možnost, jak se dostat do banky obsahu, vyžaduje nejprve vytvoření modulu H5P.

Pro vytvoření nové aktivity v Bance obsahu je následně nutné kliknout na tlačítko Přidat (viz obrázek 4) a zvolit požadovaný typ aktivity. Další postup se pak liší podle typu obsahu, který jste zvolili. Odkazy na návody pro tvorbu jednotlivých aktivit naleznete v závěru tohoto návodu. Vytvořené aktivity se pak ukládají právě v Bance obsahu, kde je můžete snadno zpětně dohledat a kde je možné je také mazat nebo přejmenovávat.

Obr. 4: Novou H5P aktivitu vytvoříte pomocí tlačítka Přidat.

Metadata v H5P

Jedním z kroků při vytváření aktivit H5P je nastavení metadat, a to zejména informací o licenci a autorovi. V H5P lze informaci o platné licenci nastavit na třech úrovních – jako informaci o použitém materiálu či médiu (obrázku, zvuku, textu nebo videu, které používáte v rámci dané aktivity), jako metadata na úrovni aktivit H5P (například v aktivitě column je možné mít více aktivit H5P najednou a je možné dopsat metadata ke každé zvlášť v případě, že se jejich licence užívání či autoři liší) a nakonec na úrovni hotového H5P obsahu.

Metadata je možné vložit při vytváření nové aktivity či přidávání médií po rozkliknutí tlačítka metadata (viz obrázek 5).

Obr. 5: Metadata je možné vložit během vytváření nové aktivity.

Otevře se vám nabídka, ve které je možné vypsat informace o licenci, datu, zdroji nebo autorovi. Doplnění metadat ale není vyžadováno. Využijete je především tehdy, když v rámci aktivity používáte licencovaný obsah nebo když chcete vlastní aktivitu poskytnout k užívání dalším uživatelům.

Obr. 6: Tabulka metadata.

Metadata na nejvyšší úrovni, tedy autora hotového H5P obsahu a licenci upravující podmínky jeho užívání, je možné vyplnit při vkládání obsahu do modulu H5P (viz obrázek 8 níže).

Pozor

Pokud vyplňujete políčka Extra licence a Komentář autora od druhé úrovně výše, nesmí se v popisu nacházet více řádků – pokud se v těchto kolonkách bude nacházet zalomení řádku, aktivita bude nefunkční.

Licence

Součástí metadat je také kolonka licence. Na výběr je z několika možností a mimo autorských práv všechny umožňují minimálně do určité míry přebrat a použít obsah jinými právními subjekty. Zde je jejich stručný přehled.

 • Creative commons: Tato forma licence má hned několik variant. Jejich přehled můžete najít zde.
 • General Public Licence v3: GNU General Public License, GNU GPL je licence pro svobodný software, původně napsaná Richardem Stallmanem pro projekt GNU. V3 je označení pro verze tři. Více se o této doméně můžete dočíst na jejich oficiálních stránkách.
 • Veřejná doména / Public domaine: Tato licence se vztahuje k tzv. volným dílům. To jsou taková díla, jejichž autorským právům již vypršela platnost. Více se o tom můžete dočíst zde.
 • Public Domaine Dedication and licence je další z licencí umožňujících volné šíření. Více o ní se dočtete zde.
 • Autorská práva: Pokud dílo nebo jeho část podléhá autorským právům, zvolte tuto možnost a vyplňte jeho údaje.

Poznámka

Pokud si volbou licence nejste jistí, můžete kontaktovat odborníky na duševní vlastnictví na naší univerzitě a poradit se.

Vytvoření modulu H5P

Jakmile máte hotovou aktivitu, kterou v jeho rámci chcete do kurzu vložit, můžete přejít k tvorbě modulu. Na hlavní stránce kurzu zapněte režim úprav a po kliknutí na tlačítko Přidat činnost nebo studijní materiál vyberte možnost H5P. Vytvořenou aktivitu vložíte do modulu následujícím způsobem:

 • Klikněte na okénko pro nahrání souborů (viz obrázek 7) v sekci Obecná nastavení.

  Obr. 7: Pro vložení souborů klikněte na políčko pro nahrání
  souborů.

 • V levém menu zvolte možnost Banka obsahu (viz obr. 8), anglicky Content bank.

 • Pro snazší vyhledávání ve vámi vytvořených aktivitách je možné použít možnost Hledat.
 • Zvolte požadovaný soubor.

  Obr. 8: Aktivity do kurzu vložíte podobně jako soubor

 • Zobrazí se vám nabídka Vybrat (viz obrázek 9). V ní můžete zvolit možnost Vytvořit kopii souboru, nebo Vytvořit alias/odkaz na soubor. V prvním případě se vytvoří kopie souboru – změna původního souboru pak neovlivní kopii. Tato možnost také zabrání problémům při přenášení kurzu do jiného Moodlu. Druhá možnost nebude po takovém přenosu fungovat. V případě většího objemu dat, například u souboru s videonahrávkami, ale může vytvoření kopie zbytečně zaplnit kurz duplicitním obsahem.

 • V této kolonce je také možné vyplnit jméno autora (pokud jste aktivitu vytvořili, pak vyplňte své jméno) a zvolit licenci tohoto H5P obsahu s ohledem na licence použitých zdrojů.
 • Klikněte na tlačítko Vybrat tento soubor.

  Obr. 9: Nabídka Vybrat

Možnosti H5P

V rámci tohoto oddílu je možné povolit stahování obsahu či jeho vložení na jiné stránky pomocí embedovacího odkazu nebo přidat informace o licenci.

Pokud možnost stahování či vložení povolíte, budou ostatní účastníci kurzu moci stáhnout zdrojový soubor s H5P aktivitou, respektive vygenerovat embedovací kód pro vložení aktivity na jiné stránky.

Známkování modulu H5P

Základní známkování modulu H5P se nijak zvlášť neliší od známkování jiných modulů. Tato známka se přepíše do známek studentů za kurz stejně jako známky z testů, úkolů nebo workshopů.

Obr. 10: Nastavení známkování
 1. Pokud chcete, aby se známky propisovaly do tabulky Známky, je nutné zvolit Body – škály mají u této funkce potíže s kompatibilitou. Pokud nebude modul hodnocen vůbec, vyberte možnost Žádný.
 2. V případě bodové škály je nutné nastavit maximální počet bodů, které je možné za tuto aktivitu získat.
 3. Kategorie známek: V této rolovací nabídce se objeví kategorie známek dostupné v daném kurzu. Po výběru jedné z těchto kategorií bude známka za modul H5P brána jako položka této kategorie.
 4. Je nutné nastavit minimální potřebnou známku, tedy minimální počet bodů nutný k úspěšnému splnění aktivity.

Pozor

Některé aktivity modulu H5P umožňují nastavení známkování na úrovni této aktivity. Toto známkování se však do známek za kurz nepropisuje.

Více o známkování a zpětné vazbě naleznete zde.

Možnosti pokusu

Pokud je povolena Možnost sledování pokusů, bude možné u některých typů aktivit sledovat podrobná data studentů, jako je počet pokusů o splnění aktivity, jejich úspěšnost a vybrané odpovědi.

Další nastavení v této sekci určují, zda si studenti budou moci prohlédnout své předchozí pokusykterý z pokusů se bude započítávat do známkování – první, poslední, ten s nejvyšším hodnocením nebo průměrný, případně žádný.

Další nastavení

Pro modul H5P lze nastavit také viditelnost a režim skupin, omezení přístupu či podmínky plnění činností. Popis těchto nastavení najdete na stránce společná nastavení modulů.

Níže najdete stručný popis dostupných aktivit H5P. Návod na vytvoření jednotlivých aktivit v angličtině najdete na oficiálních stránkách H5P. Několik klíčových návodů jsme pro vás připravili i v češtině – odkazy na ně naleznete v popiscích těch aktivit níže.

 • Accordion představuje klasické rozbalovací bloky.
 • Questionnaire slouží jako dotazník.
 • Agamotto může sloužit jako prezentace obrázků, výhoda této aktivity spočívá ve využití vrstev, které obrázky překryjí a které student může sám zapínat a vypínat – vhodné například při práci s mapami. 
 • Image Juxtaposition umožňuje přesouvání řezu (předělu) mezi dvěma obrázky – vhodné například na ukázku “před” a “po” stavu.
 • Image Slider je varianta prezentace. Může sloužit jako galerie obrázků. Návod pro tuto aktivitu naleznete zde.
 • Calendar funguje jako adventní kalendář. Každý den odkryje část obsahu.
 • Chart slouží učiteli k tvorbě základních grafů.
 • Collage může učitel využít k tvorbě koláží z fotografií.
 • Timeline slouží učiteli k vytvoření přehledné časové linky událostí. Tuto časovou osu je možné doplnit o interaktivní materiál. Návod pro tuto aktivitu naleznete zde.
 • Column - pomocí této aktivity je možné vložit více aktivit H5P na jednu stránku. Známku lze či nelze udělit podle obsahu.
 • Documentation Tool: pomocí této aktivity může učitel vytvořit pro studenty interaktivní šablonu pro práci nad úkolem a následnou evaluaci jejich postupu.
 • Structure Strip: tato aktivita je podobná Documentation tool. Umožňuje vytvořit materiál, který pod sebou má zároveň políčka k vyplnění - učitel tak může studentům poskytnout pod materiálem například pole pro vyplnění bodů, se kterými student souhlasí, a bodů, se kterými nesouhlasí, nebo pro vyplnění pozitiv a negativ probírané problematiky. Políček může být větší množství.
 • Cornell Notes: podobně jako a Structure Strip nabízí i tato aktivita studentům možnost pro vyplnění učitelem předpřipravených políček - v tomto případě pevně daného počtu políček pro osobní postřehy, poznatky a shrnutí tématu.
 • Branching scenario umožňuje učiteli vytvořit pro studenty interaktivní hru k nazkoušení různých scénářů.
 • Virtual Tour umožňuje vytvořit interaktivní prohlídku prostoru doplněnou o různé poznámky, videa, obrázky a další materiály.
 • AR Scavenger je forma rozšířené reality (augmented reality), která umožňuje učiteli definovat několik obrazových bodů, představující další typy obsahu H5P, které student hledá ve svém okolí pomocí svého mobilu. Po jejich nalezení získá k daným obsahům přístup.
 • Interactive Book umožňuje učiteli vytvořit interaktivní knihu, tedy knihu doplněnou o speciální poznámky s obrázky, videi nebo odkazy. Známku lze či nelze udělit podle obsahu.
 • Interactive Video umožňuje učiteli vytvořit interaktivní video, tedy video doplněné o různé poznámky, obrázky a další materiály. Za tuto aktivitu je možné udělit známku.
 • Course Presentation umožňuje učiteli vytvořit interaktivní prezentaci, tedy prezentaci doplněnou o speciální poznámky s obrázky, videi nebo odkazy. Známku lze či nelze udělit podle obsahu.
 • Image Hotspots umožňuje učiteli vytvořit interaktivní materiál z obrázku, do kterého doplní různé poznámky k jednotlivým bodům na obrázku. Tyto body se studentovi zobrazí, pokud na ně ukáže kurzorem. Vhodné například pro analýzu historických obrazů. Návod pro nastavení této aktivity naleznete zde.
 • Image hotspot question je test založený na hledání bodu na obrázku. Za kliknutí na správné místo student body získá, za kliknutí na špatné je může ztratit. Za tuto aktivitu je možné udělit známku. Návod pro nastavení této aktivity naleznete zde.
 • Image choice je test založený na výběru správného obrázku z množství dalších.
 • Find Multiple Hotspots je test založený na hledání více bodů na obrázku. Za kliknutí na správné místo student body získá, za kliknutí na špatné je může ztratit. Za tuto aktivitu je možné udělit známku. Návod pro nastavení této aktivity naleznete zde.
 • Memory Game umožňuje učiteli vytvořit tematické pexeso k procvičení probrané látky. Za tuto aktivitu je možné udělit známku.
 • Find the words umožňuje učiteli vytvořit tematickou osmisměrku k procvičení probrané látky. Za tuto aktivitu je možné udělit známku.
 • Guess the Answer umožňuje učiteli vytvořit nebodované cvičení pro studenty. Student si tipne otázku a poté může zobrazit odpověď, cvičení není bodováno a student svou odpověď nikam nepíše.
 • Dialog cards umožňuje vytvořit virtuální oboustranné kartičky, možné doplnit o nahrávku správné výslovnosti (či jiné zvukové nahrávky) nebo obrázek, vhodné například k procvičení slovíček. Návod pro nastavení této aktivity najdete zde.
 • Flashcards je test založený na kartičkách podobných aktivitě Dialog cards ale bez zvuku, student vepisuje odpověď , správná odpověď se zobrazuje hned po odeslání odpovědi. Za tuto aktivitu je možné udělit známku.
 • Question Set je test s různými typy otázek. Za tuto aktivitu je možné udělit známku. Návod pro nastavení této aktivity naleznete zde.
 • Multiple Choice je test založený na otázkách s více správnými odpověďmi. Za tuto aktivitu je možné udělit známku. Návod pro nastavení této aktivity najdete zde.
 • Single Choice Set je test založený na více otázkách s jednou správnou odpovědí. Výsledek se ukazuje hned, ale není možné se opravit. Za tuto aktivitu je možné udělit známku.
 • Summary je test založený na otázce s jednou správnou odpovědí. Výsledek se ukáže hned, špatný bod se započítá, ale student se může opravit. Za tuto aktivitu je možné udělit známku. Návod pro nastavení této aktivity naleznete zde.
 • True / False je test založený na rozeznávání pravdivosti výroků. Za tuto aktivitu je možné udělit známku.
 • Fill in the Blanks je test založený na doplňování krátkých výrazů do textu stejně jako u úlohy cloze. Za tuto aktivitu je možné udělit známku. Návod pro nastavení této aktivity naleznete zde.
 • Mark the Words je test založený na vyhledávání slov (například odvozených slov) v textu. Za tuto aktivitu je možné udělit známku.
 • Sort the Paragraphs je test založený na seřazování učitelem předvyplněných odpovědí.
 • Personality quiz je klasický test osobnosti, umožňuje dovést s studenty k odlišným výsledkům na základě jejich odpovědí.
 • Arithmetitz quiz je test zaměřený na základní matematické počty. Za tuto aktivitu je možné udělit známku.
 • Essay je test založený na dlouhé psané odpovědi (eseji). Za tuto aktivitu je možné udělit známku.
 • Drag the Words je test založený na přetahování slov do vět. Za tuto aktivitu je možné udělit známku.
 • Drag and Drop je test založený na přetahování obrázků do jiného obrázku. Za tuto aktivitu je možné udělit známku.
 • Image pairing je test založený na párování obrázků. Za tuto aktivitu je možné udělit známku.
 • Image Sequencing je test založený na seřazování obrázků. Za tuto aktivitu je možné udělit známku.
 • Dictation je diktát, tedy test založený na tvorbě odpovědí na základě poslechu nahrávek. Za tuto aktivitu je možné udělit známku.
 • Speak the Words je test umožňující nahrát mluvenou odpověď na otázku. Učitel předem zadává seznam správných odpovědí, na základě kterých ELF okamžitě vyhodnocuje správnost odpovědí. Funguje v různých jazycích. Nefunguje na některých prohlížečích. Za tuto aktivitu je možné udělit známku. Speak the Words set je varianta s více než jednou otázkou.
 • Audio recorder slouží k nahrávání zvuku studenty.
 • Iframe Embedder umožňuje vložit embedovaný odkaz.
 • KewAr Code umožňuje vytvořit QR kód.

Dále v nápovědě