Přeskočit obsah

Stránka

Studijní materiál Stránka vytvoří odkaz na samostatnou stránku v Moodlu, na které se zobrazuje obsah vytvořený učitelem. Stránka umožňuje kromě textu vkládat různé typy médií, jako jsou obrázky, audio a video nahrávky či HTML kód, případně kombinaci těchto prvků. Její obsah je možné vytvářet pomocí HTML editoru.

Obr. 1: Náhled možné podoby studijního materiálu typu Stránka

Poznámka

V některých případech může být vhodnější využít studijního materiálu Stránka namísto vkládání textového nebo jiného dokumentu, a to zejména tehdy, má-li dokument obsahovat například text, který si studenti mají pouze přečíst a není nutné, aby si jej stahovali do svého počítače.

Poznámka

Podobnou funkci jako modul stránka mají také moduly Oblast textu a médií nebo Kniha. Zatímco modul Kniha je vhodná pro dlouhé texty, které je potřeba rozčlenit na kapitoly, Oblast textu a médií se zobrazuje na hlavní stránce a je tak vhodný spíše jako upozornění na některé úkoly spíše než pro vkládání výukových textů.

Na následujících stránkách naleznete podrobnosti o nastavení a používání studijního materiálu Stránka: