Přeskočit obsah

Stránka

Studijní materiál Stránka vytvoří odkaz na samostatnou stránku v Moodlu, na které se zobrazuje obsah vytvořený učitelem. Stránka umožňuje kromě textu vkládat různé typy médií, jako jsou obrázky, audio a video nahrávky či HTML kód, případně kombinaci těchto prvků. Její obsah je možné vytvářet pomocí HTML editoru.

Obr. 1: Náhled možné podoby studijního materiálu typu Stránka

Poznámka

V některých případech může být vhodnější využít studijního materiálu Stránka namísto vkládání textového nebo jiného dokumentu, a to zejména tehdy, má-li dokument obsahovat například text, který si studenti mají pouze přečíst a není nutné, aby si jej stahovali do svého počítače.

Poznámka

Podobnou funkci jako modul stránka mají také moduly Popisek nebo Kniha. Zatímco modul Kniha je vhodná pro dlouhé texty, které je potřeba rozčlenit na kapitoly, Popisek se zobrazuje na hlavní stránce a je tak vhodný spíše jako upozornění na některé úkoly spíše než pro vkládání výukových textů.

Na následujících stránkách naleznete podrobnosti o nastavení a používání studijního materiálu Stránka: