Přeskočit obsah

HTML editor

S vestavěným HTML editorem se můžete v Moodlu setkat na většině míst, kde je potřeba vložit text. Editor umožňuje provádět základní editační úkony v uživatelsky příjemném (“klikacím”) prostředí.

Některé ikony HTML editoru se zobrazují automaticky při tvorbě textu. Pro zobrazení všech ikon je třeba kliknout na ikonu “Zobrazit více tlačítek” (viz obr. 1).

Obr. 1: Ikona "Zobrazit více tlačítek" pro zobrazení všech ikon HTML editoru

Po kliknutí na ikonu Zobrazit více tlačítek se objeví celý HTML editor s ikonami pro snadnou editaci (viz obr. 2) a polem pro vpisování textu. V tomto editoru můžete do textu vkládat obrázky, multimédia, odkazy a tabulky a různým způsobem formátovat text. Samozřejmostí je možnost vkládání již předem napsaného textu z Microsoft Word. (Více o nových způsobech vkládání médií zde.)

Obr. 2: Zobrazení všech ikon HTML editoru

Více informací naleznete pod následujícími odkazy: