Přeskočit obsah

Anketa

Pomocí této činnosti lze uspořádat jednoduchou anketu s jednou otázkou a několika alternativními odpověďmi. Jejím smyslem je podnítit studenty k přemýšlení o daném tématu nebo jim umožnit hlasování o dalším zaměření kurzu. Anketu můžete rovněž použít v případě přihlašování studentů k tématům prezentací a seminárních prací, skupinové práce, výzkumných projektů apod.

Obr. 1: Anketa z pohledu studenta

Přípravě ankety je nutné věnovat určitý čas. Důležité je zamyslet se zejména nad tím, jakých výsledků byste chtěli pomocí ankety dosáhnout. Po svém vytvoření však anketa už z vaší strany nevyžaduje prakticky žádnou další aktivitu, snad kromě nahlížení samotných výsledků.