Přeskočit obsah

Skupiny a seskupení

Moodle umožňuje rozdělit studenty (a případně i vyučující) v kurzu do skupin. Rozdělení do Skupin učitelé využijí především při kontrole toho, co do kurzu vložili studenti. K přiřazení činností a materiálů různým skupinám studentů slouží Seskupení.

Příklad. Je-li kurz například určen pro studenty denního i kombinovaného studia, může být užitečné tyto studenty rozdělit do dvou Skupin, které si poté při hodnocení konkrétního úkolu můžete zobrazit odděleně. Potřebujete-li například, aby určitý test nebo jakoukoliv jinou činnost v kurzu splnili pouze studenti denního studia, můžete tuto skupinu zařadit do Seskupení, kterému danou činnost poté přiřadíte. Studenti kombinovaného studia tak tento test neuvidí.

Více informaci o nastavení a používání Skupin a Seskupení naleznete na těchto stránkách: