Přeskočit obsah

Práce se soubory

Vkládání souborů

Existuje vícero způsobů, jak vkládat soubory do kurzu. Soubory můžete vkládat jednotlivě, existuje však i možnost nahrát do kurzu více souborů najednou.

K nahrávání souborů do ELFu slouží Pole pro nahrání souborů (pole se šipkou - viz obr. 1). Toto pole je k dispozici všude, kde se od učitele či studenta očekává, že bude nahrávat soubor (např. vytvoření studijního materiálu typu Soubor, odevzdání souboru v Úkolu, přidání přílohy k příspěvku ve Fóru atd.). Soubor můžete jednoduše nahrát přetažením myší do pole. Když kliknete na tlačítko “Přidat…” (viz obr. 1), ve vyskakovacím okně se otevře nástroj Výběr Souboru, který nabízí širší možnosti pro nahrávání souborů pomocí repozitářů.

Obr. 1: Univerzální pole pro nahrání souborů v ELFu

Prohlížení souborů a možnosti zobrazení

V pravém horním rohu jsou k dispozici tři možnosti zobrazení souborů:

  • Zobrazení ikon – u každého souboru či složky je zobrazena velká ikona (náhled u obrázků - viz obr. 2). V horní části pole je k dispozici navigační lišta, která slouží k rychlé orientaci a přesunu mezi složkami. 

    Obr. 2: Zobrazení ikon souborů a náhledů obrázků

  • Zobrazení seznamu s podrobnostmi – soubory a složky jsou seřazeny pod sebou a jsou u nich zobrazeny miniatury ikon či náhledy obrázků s podrobnostmi (viz obr. 3). Soubory lze řadit vzestupně nebo sestupně podle názvu, času poslední změny, velikosti a typu souboru pomocí šipek. V horní části pole je k dispozici navigační lišta.

    Obr. 3: Zobrazení seznamu souborů s podrobnostmi

  • Zobrazení hierarchického seznamu – všechny soubory a složky jsou zobrazeny pod sebou, přičemž jsou vidět i složky, které jsou nadřazené jiným. Není k dispozici navigační lišta, složky a podsložky můžete libovolně rozbalovat a sbalovat kliknutím na jejich název se šipkou (viz obr. 4). 

    Obr. 4: Zobrazení hierarchického seznamu

Editace a aktualizace nahraných souborů

Po kliknutí na název souboru v poli pro nahrání souborů se ve vyskakovacím okně otevře nabídka, kde můžete zjistit či aktualizovat údaje o souboru (viz obr. 5). Tato nabídka slouží také pro stažení či odstranění souboru. 

Obr. 5: Nabídka pro aktualizaci souboru

Pokud chcete již nahraný soubor nahradit novou verzí, vložte do pole pro nahrání souborů nový soubor se stejným názvem a ve vyskakovacím okně zvolte možnost “Přepsat” (viz obr. 6).

Obr. 6: Přepisem souboru se stejným názvem se jeho obsah aktualizuje

Dále v nápovědě