Přeskočit obsah

Návody pro tvůrce kurzů: Moodle 4.1

Vítejte na stránkách návodů pro tvůrce a učitele (tutory) online kurzů v systému ELF. ELF je e-learningové prostředí na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, které je založené na LMS systému Moodle ve verzi 4.1.

Nejčastěji potřebujete


Obsah dokumentace

Info

Od podzimního semestru 2023 přechází ELF na vyšší verzi systému Moodle (4.1), která přináší několik novinek a vylepšení. Seznam nejvýraznějších změn najdete na stránce Novinky v Moodle 4.1.

Pohyb v dokumentaci můžete provádět pomocí bočního panelu vlevo. Níže uvádíme přehled hlavních zpracovaných kapitol:

   
Obecná doporučení Několik základních obecných doporučení pro tvorbu kurzů v ELFu.
Správa kurzu Správa kurzu zahrnuje návody pro přidávání, nastavování, zálohování a obnovování kurzů.
Editace textu Návody pro základní práci s textem v systému Moodle a využívání vestavěného editoru najdete v sekci Editace textu.
Správa obsahu V této sekci najdete především návody týkající se práce se soubory a vkládání různých typů digitálního obsahu.
Studijní materiály Moodle dovoluje využít různé typy výukových podkladů, které mohou učitelé využívat ve svých kurzech.
Činnosti Popis fungování jednotlivých typů výukových aktivit, které lze v systému Moodle použít. Součástí je podrobné vysvětlení nastavení aktivit včetně návodu k jejich používání.
Nestandardní testové úlohy Zde najdete návody k úlohám, které jsou součástí ELFu, ale nespadají mezi standardní testové úlohy v základní instalaci Moodlu.
Výsledky a hodnocení Přehled možností hodnocení aktivit studentů v kurzu. Kapitola obsahuje i návody k nastavení podmíněných činností a absolvování celéhoc kurzu.
Nestandardní moduly Zde najdete návody k modulům, které jsou součástí ELFu, ale nespadají mezi standardní moduly v základní instalace Moodlu. Jedná se mimo jiné o moduly vytvořené přímo na FF MU.
Bloky Přehled nastavení a používání základních bloků v kurzech.

Další zdroje informací