Přeskočit obsah

Návody pro tvůrce kurzů: Moodle 3.9

Vítejte na stránkách návodů pro tvůrce a učitele (tutory) online kurzů v systému Moodle ve verzi 3.9.

Pohyb v dokumentaci můžete provádět pomocí bočního panelu vlevo. Níže uvádíme přehled hlavních zpracovaných kapitol:


Obecná Několik základních obecných doporučení doporučení pro tvorbu kurzů v ELFu.

Správa kurzu Správa kurzu zahrnuje návody pro přidávání, nastavování, zálohování a obnovování kurzů.

Editace textu Návody pro základní práci s textem v systému Moodle a využívání vestavěného editoru najdete v sekci Editace textu.

Správa obsahu V této sekci najdete především návody týkající se práce se soubory a vkládání různých typů digitálního obsahu.

Studijní Moodle dovoluje využít různé typy materiály výukových podkladů, které mohou učitelé využívat ve svých kurzech.

Činnosti Popis fungování jednotlivých typů výukových aktivit, které lze v systému Moodle použít. Součástí je podrobné vysvětlení nastavení aktivit včetně návodu k jejich používání.

Testové úlohy Přehled nastavení testových úloh, které jsou součástí standardní instalace.

Nestandardní Zde najdete návody k úlohám, které testové jsou součástí ELFu, ale nespadají úlohy mezi standardní testové úlohy v základní instalace Moodlu.

Výsledky a Přehled možností hodnocení aktivit hodnocení studentů v kurzu. Kapitola obsahuje i návody k nastavení podmíněných činností a absolvování celého kurzu.

Nestandardní Zde najdete návody k modulům, které moduly jsou součástí ELFu, ale nespadají mezi standardní moduly v základní instalace Moodlu. Jedná se mimojiné o moduly vytvořené přímo na FF MU.

Bloky Přehled nastavení a používání základních bloků v kurzech.


Další zdroje informací