Přeskočit obsah

Přehled zapsaných uživatelů

Vyhledávání, zápis a hromadné operce s uživateli

Seznam všech uživatelů zapsaných v kurzu zobrazíte kliknutím na odkaz Správa/Správa kurzu/Uživatelé/Zapsaní uživatelé. Kromě jména uživatele naleznete v tabulce i informace o jeho posledním přístupu do ELFu, přidělené roli v kurzu, přidělené skupině a metodě zápisu, pomocí které byl tento uživatel do kurzu zapsán. Pomocí symbolů “+” a “-” můžete v tabulce skrýt nebo zobrazit jednotlivé sloupce.

Obr. 1: Přehled účastníků kurzu (přehled zapsaných uživatelů)
  1. Vyhledávání uživatele: Pro vyhledávání uživatelů můžete použít třídění podle klíčových slov - jména nebo příjmení. Pro přehlednější zobrazení je možné seznam zapsaných uživatelů filtrovat podle příslušné metody zápisu, role, stavu nebo aktivity. Kategorii podle níž chcete filtrovat si vyberete z roletky, přičemž podmínky vyhledávání můžete přidávat a kombinovat (obr. 2). K filtrování můžete také využít abecední seznam.

    Obr. 2: Filtrování účastníků podle role

  2. Ruční zápis a odebrání uživatele: Tyto funkce slouží k ručnímu zápisu nebo k odebrání jednotlivých uživatelů.

  3. Hromadné manipulace: Pomocí zaškrtávacích políček nebo pomocí tlačítka “vybrat vše” můžete označit více uživatelů najednou. Následně můžete (1) těmto uživatelům zaslat hromadně zprávu, (2) přidat k těmto uživatelům poznámku a (3) upravit způsob zápisu těchto uživatelů (obr. 3).

    Obr. 3: Hromadné manipulace s uživateli

Přiřazování rolí a řazení do skupin

Na této stránce můžete také spravovat Role a Skupiny, přiřazené k jednotlivým účastníkům. Roli přidělíte tak, že (1) ve sloupci Role kliknete v řádku konkrétního účastníka na ikonku pera, (2) vyberete roli nebo role, které chcete účastníkovi přiřadit a (3) potvrdíte (uložíte) svůj výběr ikonou diskety. (Obr. 4.) Obdobně funguje také přiřazení skupiny ve sloupci Skupiny. Zde více informací o Rolích a o Skupinách.

Obr. 4: Přidělení role účastníkovi kurzu

Přihlásit se jako jiný uživatel

Uživatelé s rolí Učitel mají pravomoc Přihlásit se jako jiní uživatelé (EN). Tato možnost je nápomocná v případě, že si učitel potřebuje ověřit, jak se kurz nebo některá z činností zobrazuje studentům nebo konkrétnímu studentovi apod. 

Přihlásit se jako jiný uživatel můžete tak, že si v přehledu Zapsaných uživatelů (nebo i jinde v kurzu) rozkliknete jméno uživatele, čímž zobrazíte jeho osobní stránku. Tam v panelu Správa vyberete “Přihlásit se jako” (obr. 5). Z profilu uživatele se odhlásíte standardní cestou: v menu v pravém horním rohu stránky vyberete “Odhlásit se” (obr. 6). Poté se můžete opětovně přihlásit k vlastnímu účtu.

Obr. 5: Osobní stránka uživatele - panel Správa s možností Přihlásit se jako

Obr. 6: Odhlášení po Přihlášení jako jiný uživatel

Funkce “Přepnout roli na…”

Podobně jako funkce “Přihlásit se jako jiný uživatel” funguje také “Přepnout roli na” - s tím rozdílem, že se nepřihlašujete jménem konkrétního uživatele, ale pouze pod vybranou obecnou rolí, tedy například jako student. Tato funkce se nachází v menu v pravém horním rohu (viz obr. 7).

Obr. 7: Funkce "Přepnout roli na..."

Po výběru této funkce se zobrazí nabídka rolí, ze kterých můžete vybírat (obr. 8). Toto zobrazení není zcela přesné, protože studenti mohou být rozděleni do různých skupin, a tedy každý může vidět něco jiného. Pokud potřebujete přesnější zobrazení toho, jak konkrétní student vidí kurz nebo jeho části, je lepší zvolit metodu “Přihlásit se jako…”, popsanou výše. 

Obr. 8: Výběr rolí

Výhodou tohoto zobrazení je, že se lze snadno vrátit k původní roli (opět v pravém horním menu) a není potřeba se odhlašovat a znovu přihlašovat ke svému účtu. Jednoduše zvolíte možnost “Vrátit se k mé obvyklé roli” (obr. 9).

Obr. 9: Vypnutí role studenta pomocí volby Vrátit se k mé obvyklé roli 

Dále v nápovědě

Další informace