Přeskočit obsah

Test

Testy v elektronické podobě jsou jednou z nejčastějších aktivit online kurzů a jednou ze základních metod hodnocení studentů, kteří v těchto kurzech pracují. Elektronické testy představují totiž pro vyučujícího  v mnoha ohledech významné ulehčení práce při přípravě, nasazení i vyhodnocení testů: umožňují jednoduché uložení a recyklaci úloh, snadné sestavení nového testu a funkci automatického vyhodnocení pro celou škálu úloh různých typů, jako je:

V rámci kurzu je možné testy používat pro průběžné i závěrečné hodnocení, testy mohou dále sloužit i jako nástroje pro procvičování probírané látky bez nutnosti závazného známkování studentů.

Obr. 1: Náhled testu z pohledu studenta

Na následujících stránkách naleznete podrobné informace o vytvoření a nastavení testů, jejich zapojení  v kurzu a hodnocení výsledků studentů. Stránky obsahují jak popis technických řešení, tak praktické poznámky plynoucí ze zkušeností s dlouholetým používáním online testů ve výuce.

Vybrané charakteristiky a možnosti použití modulu Test

  • U každého testu mohou mít studenti k dispozici několik pokusů o jeho absolvování. Každý jednotlivý pokus může být samostatně automaticky hodnocen a učitel se může rozhodnout, zda studentům zobrazí správné odpovědi, některý z typů nabízené zpětné vazby apod.
  • Učitel může upravit chování testových úloh. Jednou z možností je vytvořit klasický test, ve kterém student pouze odpovídá bez jakékoliv zpětné vazby či nápovědy a správné odpovědi smí nahlížet až po ukončení testu. Lze však vytvořit i interaktivní test, v jehož průběhu je studentovi (v závislosti na tom, jak odpovídá) poskytnut komentář, nápověda či další pokus v případě, že napoprvé neodpoví správně (včetně zahrnutí bodové penalizace).
  • Modul test umožňuje vkládání náhodně vybíraných úloh, tj. úloh, které budou při každém spuštění testu náhodně zvoleny ze zadané kategorie v Bance úloh.
  • Modul test nabízí několik možností zobrazení testu z pohledu studentů.
  • Existuje několik způsobů známkování celého testu i jednotlivých testových úloh.
  • Modul Test nabízí komplexní přehled výsledků – lze se zaměřit na jednotlivé pokusy o zvládnutí testu, ale také na validitu jednotlivých úloh (k jejímu posouzení poslouží souhrn odpovědí na danou úlohu).