Přeskočit obsah

Navigace

Blok Navigace se zobrazuje na každé stránce webu a obsahuje množství kontextových odkazů, které usnadňují pohyb v rámci kurzu a celého Moodlu. Na rozdíl od většiny ostatních bloků je tento blok v Moodlu pevně daný, nelze jej tedy odstranit ani skrýt studentům. Více informací o nastavení a o manipulaci s bloky najdete v sekci Nastavení a manipulace s bloky.

Poznámka

Nastavení bloků mohou být v rámci různých instalací Moodlu odlišná, tato nastavení fungují v Moodlu na FF MU.

Obsah bloku Navigace

Blok navigace obsahuje následující odkazy, z nichž některé lze rozbalit, a zobrazit tak další možnosti bloku Navigace (viz obr. 1):

 1. Titulní stránka. Odkazuje na titulní stránku Moodlu.
 2. Nástěnka. Odkazuje na osobní stránku každého uživatele, kde jsou zobrazeny jeho kurzy.
 3. ELF. Obsahuje různé praktické informace určené pro učitele pracující s Moodlem.
 4. Moje kurzy. Všechny kurzy, do kterých je uživatel zapsaný.

Obr. 1: Obsah bloku Navigace

Titulní stránka

Titulní stránka Moodlu obsahuje úvodní banner se čtyřmi záložkami (Novinky, Info pro učitele, Info pro studenty, Správci ELFu), bloky a kurzy, do kterých je uživatel zapsán. Na titulní stránku Moodlu se dá dostat třemi způsoby:

 1. Přes klikatelný nadpis ELF v horní liště (viz obr. 2, bod 1).
 2. Kliknutím na “Titulní stránka” v záhlaví (viz obr. 2, bod 6)
 3. Kliknutím na “Titulní stránka” v bloku Navigace (viz obr. 2, bod 8).

Obr. 2: Titulní stránka

Na titulní straně dále najdete následující (viz obr. 2):

 1. Název instalace ELFu.
 2. Úvodní lišta s informacemi o e-learningu a s užitečnými odkazy.
 3. Nastavení jazyka.
 4. Oznámení a chat.
 5. Odkaz na osobní profil uživatele.
 6. Odkaz na titulní stránku v záhlaví.
 7. Bloky - Navigace, Správa, Připojení uživatelé aj.
 8. Titulní stránka v bloku Navigace (usnadnění pohybu v e-learningovém prostředí).
 9. Novinky týkající se ELFu společně s relevantními návody či odkazy.
 10. Možnost vyhledat konkrétní kurzy.
 11. Kurzy, do kterých je daný uživatel zapsaný.

Nástěnka

Nástěnka slouží jako osobní stránka každého uživatele (viz obr. 3).

Obr. 3: Nástěnka
 1. Odkaz na Nástěnku v Navigaci. V bloku naleznete také kurzy, do kterých je účastník zapsaný. a další odkazy.
 2. Přehled kurzů. V přehledu se nachází kurzy, ve kterých je účastník zapsaný, doplněné o vizualizaci jeho plnění.
 3. Časová osa s nadcházejícími událostmi (např. odevzdávání úkolu, konání testu).
 4. Osobní soubory uživatele. Soubory vložené do Moodlu přímo uživatelem, viz Osobní soubory.

ELF

Poznámka

Toto nastavení je specifické pro Moodle Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (viz obr. 4).

Odkaz ELF obsahuje obsahuje další tři odkazy: Blogy stránek, Odznaky stránky a Kalendář.

Obr. 4: Odkaz ELF v rámci bloku Navigace

Moje kurzy

Tento odkaz obsahuje všechny kurzy, ve kterých je uživatel zapsaný. Kliknutím na název kurzu (používá se z [Krátký název kurzu]) se dostanete přímo do konkrétního kurzu. Na konci seznamu jsou šedou barvou označeny kurzy, které jsou skryté. Pokud je uživatel zapsán do mnoha kurzů, jejich výčet se do bloku nemusí vejít, proto je na konci odkaz Více, pomocí kterého se uživateli zobrazí výčet všech jeho kurzů (viz obr. 5).

Po rozbalení tohoto odkazu se uživateli zobrazí struktura a informace o kurzu, ve kterém se momentálně nachází (viz obr. 6).

 1. Účastníci. Zobrazí všechny uživatele zapsané v kurzu, ale ne jejich role v rámci kurzu.
 2. Digitální odznáčky. Zobrazí odznáčky, které je v rámci kurzu možné získat (pro studenty dostupné odznáčky).
 3. Známky. Zobrazí známky uživatele v rámci zvoleného kurzu, nebo výsledné známky ze všech zapsaných kurzů.
 4. Jednotlivé sekce kurzu. Zobrazuje rozbalovací nabídku Úvod, která vždy obsahuje odkaz Novinky. Tam můžete vkládat svá oznámení a zakládat nová témata diskusí, případně reagovat na ta stávající. V týdenním uspořádání kurzu se zobrazí časové ohraničení jednotlivých sekcí (např. 13. září–19. září) a v tematickém uspořádání se při použití výchozího názvu sekce zobrazuje pouze téma (např. Téma 1).
 5. Rozbalená časová ohraničení/témata. K orientaci, které položky lze rozbalit a které ne, slouží šipky umístěné před jednotlivé položky. Šipka směřující k položce značí, že je možné ji rozbalit. Šipka směřující dolů značí již rozbalenou položku a kliknutím na šipku ji opět sbalíte. Pokud položka není rozbalovatelná, je před ní čtvereček (viz šipky a čtverečky v obr. 5). Kliknutím na šipku vedle názvu kurzu se zobrazí vše, co kurzy obsahují.

  Obr. 5: Odkaz Aktuální kurz v rámci bloku Navigace

Dále v nápovědě