Přeskočit obsah

Záloha a obnova

Existuje několik způsobů jak opětovně využít kurz nebo části kurzu. Většina z nich zahrnuje proces zálohy a obnovy.

Obr. 1: Odkazy Záloha, Obnovit, Import a Reset v postranním bloku Nastavení

Pozor

Tato stránka se týká vytváření záloh v rámci jedné instalace ELFu, tedy v rámci jednoho školního roku, např. 2021/2022. Při přechodu do nové instalace ELFu použijte, prosím, automatického přenosu kurzu.

Záloha a obnova kurzu

V rámci systému Moodle je možné každý kurz jednoduše zálohovat do jediného souboru, ze kterého lze posléze identický kurz opět obnovit – ve stejné nebo jiné instalaci Moodle.

Poznámka

V roli Učitel je z bezpečnostních důvodů možné zálohovat kurzy vždy pouze bez dat uživatelů (tj. výsledků testů, odevzdaných úkolů apod.). S veškerými uživatelskými daty může kurz zálohovat a obnovovat pouze správce systému.

Proč používat zálohování kurzů

Zálohování a obnovování kurzů využijete především v následujících třech situacích:

 1. Kurz chcete použít opakovaně (například v následujícím roce, semestru atd.), ale zároveň chcete zachovat data uživatelů ze starších období. Vytvoříte proto zálohu kurzu a obnovíte ji do nového, zcela “čistého” kurzu bez uživatelů a uživatelských dat. V systému pak budete mít jak starší verzi kurzu (s archivními daty), tak kurz nový, připravený k dalšímu použití.

  Poznámka

  Název obou kurzů může být totožný, lišit se musí pouze Krátký název, který slouží k identifikaci kurzu v systému. Z hlediska přehlednosti je však vhodné kurzy přece jen v názvu nějakým způsobem odlišit (např. upřesněním období, ke kterému patří).

 2. Stejný kurz používáte neustále, bez postupu zálohování a obnovování popsaného v bodě 1. Přesto však chcete z důvodu bezpečnosti a případné možnosti zpětného dohledání dat zachovávat i údaje ze starších období. V tomto případě můžete na konci každého období požádat správce systému o vytvoření záložního souboru včetně uživatelských dat, který bude odpovídat aktuálnímu stavu kurzu, a kurz poté dále upravovat – doplňovat/mazat obsah, odstraňovat uživatelská data apod. V případě potřeby lze záložní soubor obnovit a požadovaná starší data dohledat.

  Poznámka

  Pokud chcete z kurzu pouze vymazat uživatelská data (tedy bez samotné zálohy), využijte funkci Reset kurzu.

 3. Kurz chcete použít v jiné instalaci Moodle, například při změně působiště, nebo v případě pracovní návštěvy jiné instituce. V takovém případě si ve svém domovském systému vytvoříte zálohu kurzu a pak ji jednoduše obnovíte v hostovaném Moodlu. Veškerý obsah máte tímto způsobem okamžitě k dispozici a kurz můžete bez problémů začít ihned používat.

Postup zálohy a obnovy kurzů

Návod na provedení zálohy a obnovy kurzu krok za krokem naleznete na následujících stránkách:

Poznámka

Zálohování a obnovování kurzu je proces, který je poměrně náročný na výkon počítače a rychlost internetového připojení. Problém nastává především u kurzů, které obsahují velké objemy studijních materiálů (především videa a obrázky) nebo velké množství testových úloh. Pokud by vám systém v průběhu zálohy nebo obnovy opakovaně hlásil problém, obraťte se na správce systému, aby požadovanou zálohu a obnovu kurzu provedl za vás.

Import aktivit

Import aktivit umožňuje učiteli jednoduše přidat do kurzu vybrané studijní materiály a činnosti z jiného kurzu, ve kterém má taky roli učitele. Import funguje na podobném principu jako záloha kurzu a obnova kurzu, v tomto případě se však jedná o jediný proces. Návod na provedení importu krok za krokem naleznete zde.

Poznámka

Pokud chcete vybranou aktivitu opakovaně využít v rámci jednoho kurzu, můžete ji zkopírovat pomocí ikony “Duplikovat” (viz obr. 2).

Obr. 2: Ikona "Duplikovat" pro opakované použití aktivity v rámci jednoho kurzu

Reset kurzu

Pokud nechcete vytvořit novou kopii kurzu, ale pouze vymazat ze stávajícího kurzu uživatelská data, využijte funkci Reset kurzu. Nastavení kurzu i jeho obsah bude zachován, odstraní se však všechna uživatelská data (např. příspěvky ve fóru, odevzdané úkoly, pokusy v testu či známky uživatelů).

Návod na resetování kurzu krok za krokem naleznete zde.

Záloha a obnova aktivit

Každý studijní materiál či činnost v kurzu nabízí možnost vytvoření Zálohy v postranním bloku Nastavení v sekci Správa dané aktivity. Zálohovanou aktivitu můžete pak opětovně použít (pomocí funkce Obnovit) v jiné instalaci Moodlu nebo v jiném kurzu ve stejné instalaci. 

Důvody pro používání zálohy a obnovy aktivit jsou obdobné jako u zálohy a obnovy celého kurzu – viz výše.

Poznámka

Pokud chcete opětovně použít aktivitu ve stejné instalaci Moodlu, je jednodušší využít funkce Import.

Jak vytvořit kopii kurzu v ELFu

Na začátku podzimního semestru 2020 došlo k nasazení tzv. nového životního cyklu ELFu. Pro každý akademický rok nyní vzniká nová, prázdná instalace ELFu, do které si vyučující mohou přenést kurzy z kterékoliv starší instalace systému. Pro každý běh kurzu tak existuje jeho samostatná verze: v “živé” verzi kurzu pro aktuální akademický rok probíhá aktivní výuka, přičemž starší verze kurzu jsou nadále přístupné v archivních instalacích ELFu.
Přenášení kurzů mezi jednotlivými verzemi ELFu do velké míry nahrazuje proces zálohy a obnovení popisovaný v této části dokumentace, nicméně v některých případech je stále třeba vytvářet kopii kurzu. V zásadě jsou možné dva scénáře:

Vyučující potřebuje přenést kurz mezi instalacemi

Typický scénář: Vyučující má v archivní instalaci ELFu kurz, který použil v jarním semestru 2020. Kurz nyní potřebuje použít znovu pro jarní semestr 2021.
V tomto případě je třeba kurz převést ze starší instalace ELFu. Postupujte podle návodu jak na automatizovaný přenos kurzu.

Vyučující potřebuje vytvořit kopii kurzu v rámci téže instalace (tj. v rámci stejného akademického roku)

Typický příklad: Vyučující má v aktuální instalaci ELFu kurz, který použil v podzimním semestru 2020. Kurz nyní potřebuje použít znovu pro jarní semestr 2021. V tomto případě je třeba vytvořit kopii kurzu tradičním způsobem. Nejjednodušší způsoby jsou:

 1. Vytvořte nový prázdný kurz (odkaz Založení kurzu v horním menu ELFu) a obsah staršího kurzu do něj přeneste pomocí funkce import aktivit. Podrobný postup najdete v tomto návodu.

 2. Zašlete požadavek na elf@phil.muni.cz se seznamem kurzů, které chcete pro nový semestr zkopírovat. Pracovníci uživatelské podpory Vám kopie kurzů vytvoří.

Dále v nápovědě