Přeskočit obsah

Modul H5P

Co je to modul H5P?

Modul H5P přibyl do ELFu s upgradem na verzi systému Moodle 3.9, k dispozici je tedy pro v instalacích pro akademický rok 2021/22 a dále. Nabízí širokou škálu aktivit vhodných zejména k procvičování studentů nebo jako interaktivní výukové materiály. Právě interaktivita je hlavní výhodou tohoto modulu. Navzdory tomu je převážná většina aktivit H5P snadná k vytvoření i užívání.

Video 1: Co je to Modul H5P

Pozor

Modul H5P je aplikace třetí strany, jeho uživatelské rozhraní se proto značně liší od zbytku ELFu. Na rozdíl od externích aplikací, jako je třeba Quizlet, je však H5P integrované do ELFu. Modul tak funguje jako prostředník mezi aplikacemi typu H5P a systémem Moodle, jak můžete vidět na přiloženém schématu níže (viz obrázek 2).

H5P je na stejné úrovni jako jiné činnosti (moduly), například kartotéka, test nebo workshop. Funguje jako rámec, do kterého se vkládají aktivity (aplikace) typu H5P. Tyto aktivity můžete vytvářet přímo v kurzu, nebo do kurzu nahrát aktivity vytvořené jinde. Aktivity H5P se ukládají do Banky obsahu podobně, jako jsou uloženy testové otázky v Bance úloh.

Obr. 1: Modul H5P funguje jako rámec pro rozmanité obsahy.

Pozor

Jelikož je modul H5P rámec pro aplikaci třetí strany, existují v něm dva různé typy známkování, které mohou fungovat paralelně, ale pouze jedna se propisuje do známek za celý kurz – ta na úrovni modulu. Více o známkování v tomto modulu se můžete dočíst na stránce Známkování a zpětná vazba.

Přehled aktivit H5P

V následující tabulce naleznete stručný přehled dostupných aktivit rozdělených podle jejich obvyklého užití. Kompletní přehled i s ukázkami je možné si prohlédnout na stránkách H5P.

Obrázky

Agamotto, Image Juxtaposition, Image Slider, Advent Calendar, Chart, Find the Hotspots, Image Hotspots, Find Multiple Hotspots, Drag and Drop, Image Pair, Image Sequencing, Collage, Image Choice, Impressive Presentation

Interaktivní výukové materiály

Interactive Book, Interactive Video, Course Presentation, Branching Scenario, Virtual Tour, Timeline, Accordion, Image Hotspots, Game map

Testy

Question set, Multiple choice, Single choice (set), Summary, True/False, Sort the Paragraphs, Fill in the blanks, Dictation, Speak the Words, Drag and Drop, Find the Hotspots, Find Multiple Hotspots, Image Choice, Drag Text, Image pair, Image Sequencing, Essay, Mark the Words, Personality quiz, Arithmetic quiz

Quizlet

Dialog cards, Flashcards

Procvičování

Summary, Memory Game, Find the Words, Guess the Answer

Další

Audio recorder, KewAr Code, Iframe Embedder, Documentation Tool, Structure Strip, Cornell Notes, Questionaire, AR Scavenger, Information Wall

Obr 2: Přehledná tabulka aktivit modulu H5P

Jak můžete vidět, H5P nabízí širokou škálu aktivit. Je jím tak možné nahradit značné množství externích aplikací, které bylo nutné doposud používat. Aktivity Dialog cards a Flashcards například zvládnou snadno nahradit externí aplikaci Quizlet. Možné je také nahradit celou řadu funkcí aplikace Puzzel nebo vytvářet interaktivní materiály – věci, které doposud systém Moodle nenabízel.

H5P nabízí také alternativy k funkcím, které systém Moodle již má. Příkladem může být aktivita Fill in the blanks, která funguje na stejném principu jako testová úloha Cloze, nebo Drag and Drop a Drop text, které fungují jako úlohy s přetahováním textu nebo obrázku v běžném testu Moodlu. Taktéž nabízí klasické úlohy s více či jednou správnou odpovědí – je však nutné myslet na to, že H5P je sice jednoduché na vytvoření, ale neposkytuje určitá nastavení vhodná pro zabezpečení proti podvádění u zkoušky. Je tak vhodný pouze jako procvičování a k závěrečným testům ho nedoporučujeme.

Hlavní výhody H5P

H5P moduly vám umožňují vytvářet vlastní didaktické materiály. Nabízí také nové možnosti ve vzdělávání jak pro vyučující (začínající i pokročilé uživatele), tak pro studující. Jako vyučující můžete za pomoci H5P zatraktivnit a přiblížit témata pro studenty, kteří si díky tomuto postupu mohou lépe osvojit danou látku. Například z výchozího textu, který chcete použít, lze vytvořit zajímavý a atraktivní didaktický materiál. Výzkumy dokazují, že čím interaktivnější práce je (výběr správných variant, doplňování vynechaný slov do textu, použití grafů, videa, audia), tím více se zlepšuje výkon studentů. Když zkombinujete vizuální materiál spolu s audiem a poznámkami, podaří se vám zapojit studenty do práce ještě mnohem efektivněji, protože při kombinaci činností si obecně lépe zapamatováváme. H5P je také ideální pro výuku probíhající jako flipped classroom (model převrácené třídy), při které jsou cvičení a domácí úkoly použity jako první činnost a hlavní aktivitou je následná diskuze.

Dále v nápovědě