Přeskočit obsah

Průzkum

Modul Průzkum poskytuje řadu standardních dotazníkových nástrojů, které mohou být velmi přínosné pro získání zpětné vazby na kurz a zjištění potřeb studentů. Velmi dobře mohou také sloužit ke stimulaci výuky v online prostředí. Učitel pomocí Průzkumu získá povědomí o obecné spokojenosti studentů s konkrétním kurzem a zjistí, jakým způsobem studenti v kurzu pracují. Získané poznatky poté může v kurzech uplatnit, a práci tak zefektivnit. Studentovi tento modul přináší možnost vyjádřit své obecné připomínky ke kurzu a názory na něj, a jistým způsobem se tak na výuce podílet.

Velkou výhodou modulu Průzkum je, že dotazníkové nástroje v něm jsou již předem připraveny. Jednotlivé druhy průzkumů jsou sestaveny z otázek vztahujících se na celý kurz a učitel díky nim získá komplexní zpětnou vazbu. 

Poznámka

Chcete-li v kurzu realizovat vlastní, specializovanější průzkum, je vhodné využít modulu Dotazování, kde si sadu otázek sestavíte sami.

Obr. 1: Náhled proběhlého Průzkumu typu Důležité okamžiky

Na následujících stránkách naleznete podrobné informace k nastavení a používání činnosti Průzkum: