Přeskočit obsah

První kroky učitele

V ELFu ještě nemám založený žádný kurz. Co mám udělat?

Přihlaste se do ELFu

Zadáním adresy elf.phil.muni.cz se vám zobrazí hlavní strana ELFu, kde se vyučující i studenti přihlašují pomocí svého UČA a primárního hesla. Nový účet pro všechny uživatele MU je vytvořen automaticky při prvním přihlášení, není tedy zapotřebí o účet nikde žádat. Pro přihlášení klikněte na odkaz “Přihlášení” v pravém horním rohu stránky a poté na tlačítko “Přihlásit se přes MUNI”.

Obr. 1: Přihlašovací stránka ELFu

Pokud se vám z nějakého důvodu nedaří přihlásit, klikněte pod tlačítkem pro přihlášení na odkaz “Nemohu se přihlásit” (viz obr. 1). Zobrazí se vám nápověda a odkaz na případnou změnu sekundárního hesla.

Seznamte se s prostředím ELFu

V horní části stránky najdete vodorovnou nástrojovou lištu s odkazy pro založení nového kurzu či převedení kurzu ze starší instalace. Rozbalovací nabídka “Období” obsahuje odkazy na starší verze ELFu z uplynulých akademických let. V sekci “Nápověda” pak najdete odkazy na nápovědní materiály k ELFu.

Níže na stránce se nachází sekce Moje kurzy, kde vždy uvidíte seznam všech kurzů, do kterých jste aktuálně zapsáni (jako učitelé nebo studenti).

Na začátku doporučujeme prohlédnout si také veřejně přístupný kurz Vitrína, kde uživatele seznamujeme s aktivitami a nástroji, kterých lze v kurzech v ELFu využít.

Požádejte o založení vlastního kurzu

Chcete-li k některému vašemu předmětu založit zcela nový kurz, klikněte na možnost “Založení kurzu” v horní nástrojové liště (viz obr. 2). Po vyplnění a odeslání krátkého formuláře bude požadavek zpracován pracovníky Kanceláře e-learningu, kteří kurz vytvoří a zapíší vás do něj v roli učitele. O vytvoření kurzu budete poté informováni e-mailem.

Obr. 2: Tlačítko pro žádost o založení kurzu

Všechny nové kurzy, do kterých budete zapsáni, se vám budou po přihlášení do ELFu zobrazovat rovněž na hlavní straně v sekci Moje kurzy.

Projděte si uživatelskou nápovědu pro učitele

Nástroje a prvky ELFu najdete popsány na těchto stránkách.

Kurz v ELFu mám již založený. Co dělat dále?

Seznamte se s prostředím kurzu a rozmyslete jeho rozvržení

Kurzy v ELFu nabízí jejich vyučujícím širokou škálu možností toho, jak může kurz vypadat a co v něm budou moci studenti dělat. Pro seznámení s jednotlivými nástroji ELFu můžete využít podrobné návody v této dokumentaci.

Než začnete kurz tvořit, rozmyslete si především, jak chcete mít kurz rozvržen a zorganizován. Jaké možnosti nabízí hlavní strana kurzu se dočtete v tomto návodu.

Vložte do úvodu kurzu základní informace pro studenty

Přímo v úvodu kurzu je důležité poskytnout studentům základní informace o jeho organizaci. Shrnout je můžete přímo na hlavní straně, případně můžete vytvořit materiál typu Kniha, vhodně ji nazvat a informace do ní vložit.

Poznámka

Tyto shrnující základní informace je někdy vhodné vytvořit až poté, co je obsah kurzu hotov a je již jasné, jak bude průchod kurzem probíhat a jaké aktivity budou po studentech požadovány.

Jaké informace by měly být studentům v úvodu poskytnuty?

 1. Uveďte osnovu kurzu, shrňte jeho předmět a cíle.
 2. Přehledně vysvětlete, co musí studenti splnit pro absolvování kurzu.

  • nastiňte, jakým způsobem by měli studenti kurzem procházet;
  • uveďte, které aktivity jsou povinné (vhodné je toto uvést i u samotné aktivity);
  • uveďte podmínky, které je nutné u aktivit splnit (termíny, počty příspěvků apod.)
 3. Vysvětlete, kam mají studenti zasílat případné dotazy a připomínky.

  V úvodu kurzu je pro tento účel vhodné vytvořit modul Fórum.

 4. Uveďte kontakty na vyučující, případně asistenty kurzu.

 5. Informujte studenty, že v případě technických problémů se mohou kdykoliv využít mailovou podporu Kanceláře e-learningu: elf@phil.muni.cz.
Rozmyslete využití postranních bloků

Bloky jsou doplňující položky k obsahu kurzu, které mohou být přidávány na levou nebo pravou stranu každého kurzu v ELFu tak, že rámují vlastní obsah stránek. Uvádějí různé typy informací o kurzu, uživatelích a jejich aktivitách (např. přehled splněných aktivit, kalendář, online účastníci apod.).

Po vytvoření kurzu jsou některé bloky přidány automaticky - pro běh vašeho konkrétního kurzu mohou být ale nepotřebné. V takovém případě je možné tyto bloky odstranit a naopak přidat jiné, které vám budou při vedení kurzu více k užitku. Jaké typy bloků jsou v ELFu k dispozici a jak s nimi lze manipulovat se dozvíte v uživatelské nápovědě na stránce Bloky.

Přidejte do kurzu další vyučující či asistenty

Zamýšlíte-li kurz vytvářet či vést spolu s dalšími kolegy nebo mají-li vám pomáhat asistenti z řad studentů, můžete je do kurzu sami ručně zapsat. Postup, jak konkrétní uživatele do kurzu přidat a jak jim udělit požadovanou roli (učitel, asistent apod.), je přehledně popsán v uživatelské nápovědě na stránce Zápis do kurzu.

Vytvořte obsah kurzu

Jak již bylo zmíněno, obsahové možnosti kurzů v ELFu jsou velmi široké a výuku je možné obohatit různými interaktivními materiály a aktivitami. Při seznamování s jednotrlivými aktivitami můžete vedle nápovědy využít i veřejně přístupný kurz Vitrína, který obsahuje ukázky většiny dostupných modulů.

Kurz i jeho obsah mám vytvořen. Jak mohu postupovat dále?

Zapište do kurzu studenty

Studenti mohou být do kurzu zapsáni hned několika způsoby. Nejčastěji využívaným postupem je automatický zápis podle IS MU, kdy jsou studenti do kurzu přidáni na základě jejich zápisu v odpovídajícím předmětu v Informačním systému. Informace o tom, jak tento způsob zápisu využít a návod jak jej nastavit, naleznete zde.

Další metody zápisu do kurzu jsou popsány na stránce Zápis do kurzu v uživatelské nápovědě.

Zpřístupněte kurz zapsaným studentům

Po vytvoření nového kurzu je tento kurz zpravidla automaticky nastaven jako skrytý (před studenty). Jakmile jste s tvorbou obsahu kurzu hotovi a kurz chcete zpřístupnit, je třeba jej nastavit jako viditelný. Provedete tak pomocí položky “Viditelnost” v nastavení kurzu.

Jakmile je kurz nastaven jako viditelný, zobrazí se automaticky zapsaným studentům v sekci Moje kurzy na hlavní straně ELFu.

Kde mohu čerpat další nápady?

Kancelář e-learningu pořádá pravidelné workshopy a školení pro učitele, jak pracovat s ELFem a dalšími technologickými nástroji pro podporu a rozvoj výuky na FF MU (iPady, videa apod.). Kromě plánovaných workshopů jsme schopni uspořádat i školení na míru pro menší skupiny, např. pro vyučující konkrétního předmětu či oboru, projektové týmy apod.

Seznam všech našich nabízených služeb a kontakty Kanceláře e-learningu FF MU naleznete na webu Kanceláře e-learningu.