Přeskočit obsah

Kniha

Modul Kniha umožňuje vytvořit vícestránkový studijní materiál, jehož formát připomíná knihu. Obsah Knihy můžete vytvořit v HTML editoru nebo vložením předem vytvořené webové stránky. Knihy lze také vytisknout, a to buď vcelku, nebo po jednotlivých kapitolách.

Knihu lze rozčlenit na jednotlivé kapitoly a podkapitoly. Podrobnější členění už však možné není (tzn. nelze vytvořit podkapitolu podkapitoly). Důvodem je snaha učinit tento studijní materiál pro učitele i studenty co možná nejpřehlednější.

Ačkoliv Knihy nejsou interaktivní, můžete do nich pomocí HTML editoru přidat odkazy na ankety, fóra apod. Dále je možné do modulu vkládat videa a jiná multimédia.

Obr. 1: Ukázka celé knihy včetně Obsahu

Na následujících stránkách naleznete podrobné informace k nastavení a používání Knihy: