Přeskočit obsah

Nastavení Výběru skupiny

Jak přidat činnost Výběr skupiny

Aby bylo možno vytvořit činnost Výběr skupiny, musí v kurzu existovat alespoň dvě skupiny, mezi kterými budou moci studenti vybírat. Pokud skupiny v kurzu nejsou, činnost nelze vytvořit. Jak vytvořit skupiny se dozvíte na stránce věnované Skupinám.

Pro přidání činnosti Výběr skupiny:

 1. Zapněte režim úprav v kurzu kliknutím na tlačítko “Zapnout režim úprav” v pravém horním rohu hlavní strany kurzu. 
 2. V požadovaném týdnu/tématu klikněte na odkaz “Přidat činnost nebo studijní materiál”. Otevře se vám nabídka s výběrem činností k vytvoření.
 3. V nabídce zvolte činnost Výběr skupiny (viz obr. 1). Činnost snáze naleznete pomocí vyhledávacího pole.
 4. Zvolte Přidat nový Výběr skupiny. Tímto krokem přejdete na stránku Nastavení nově vytvořené činnosti Výběr skupiny.
  Obr. 1: Přidání činnosti Výběr skupiny

Nastavení činnosti Výběr skupiny

Níže jsou popsány možnosti nastavení činnosti Výběr skupiny. K úpravám nastavení je možné se kdykoliv vrátit kliknutím na název činnosti na hlavní straně kurzu a otevřením odkazu v panelu Správa/Správa výběru skupiny/Upravit nastavení.

Nastavení činnosti Výběr skupiny jsou rozdělena do sekcí. Ve výchozím zobrazení je rozbalená pouze sekce Obecná nastavení. Ostatní sekce lze rozbalit kliknutím na název dané sekce, případně můžete zobrazit všechny sekce kliknutím na odkaz Rozbalit vše (viz obr. 2).

Obecná nastavení

Sekce Obecná nastavení slouží k vložení názvu Výběru skupiny a úvodního textu (viz obr. 2).

 1. Název výběru skupiny je text odkazu, který se studentům zobrazí na hlavní straně kurzu. Je tedy vhodné zvolit název vystihující účel výběru.
 2. Popis slouží ke sdělení obecných instrukcí ohledně předmětu a výběru skupiny. Je vhodné zahrnout přesné instrukce pro studenty nejen o předmětu, ale také o kritériích výběru skupiny. Pokud chcete text formátovat, klikněte na tlačítko “Zobrazit editor”. Dojde k odkrytí ovládacího panelu HTML editoru, který umožňuje podobné formátování textu jako například Word aj. Pomocí HTML editoru můžete také vybrat obrázek (pokud si přejete do popisu nějaký vložit), případně audio nahrávku či video.

  Poznámka

  Konkrétní popis každé skupiny je nutno nastavit v bloku Správa/Správa kurzu/Uživatelé/Skupiny.

 3. Zaškrtnutím políčka Zobrazit popis na titulní straně kurzu můžete zobrazit popis na hlavní straně kurzu v rámci daného tématu.


  Obr. 2: Zobrazení sekce Obecná nastavení

Různá nastavení

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

 1. Zaškrtnutím políčka Umožnit zápis do více skupin dovolíte studentům zapsat se do libovolného počtu skupin v rámci jednoho výběru skupiny.
 2. Ukázat výsledky nabízí čtyři možnosti, jak se budou studentům zobrazovat výsledky výběrů provedených jinými studenty:

  • Vždy ukázat výsledky studentům. Studentovi se vždy zobrazí, jakou skupinu zvolili jiní studenti.
  • Neukazovat výsledky studentům. Studenti nemohou vidět volby jiných studentů.
  • Ukázat výsledky studentům až po provedení výběru. Volby jiných se studentovi zobrazí až poté, co sám provede výběr.
  • Ukázat výsledky studentům až po uzavření aktivity. Výsledky se studentům zobrazí až poté, co je aktivita uzavřena. Jak časově omezit odpovídání se dozvíte níže v sekci Časové omezení odpovídání.
 3. Zobrazení výsledků umožňuje nastavit, zda se výběry studentů budou zobrazovat včetně jména a volby, či anonymně. V rozbalovací nabídce zvolíte mezi:

  • Ukázat všechny výsledky včetně jmen studentů a jejich volby
  • Ukázat anonymní výsledky, nezobrazovat jména studentů
 4. Umožnit změnu výběru (Ano/Ne). Umožněním změny výběru může student kdykoliv změnit svůj výběr skupiny. Pokud změna výběru umožněna není, student může výběr provést pouze jednou.

 5. Zobrazit sloupec pro nezodpovězené (Ano/Ne). Vybráním možnosti Ano bude učitel moci ve zvláštním sloupci vidět jména studentů, kteří jsou zapsaní v kurzu, ale dosud neprovedli výběr. Více se dozvíte zde.

 6. Limit počtu výběrů (Povolit/Zakázat). Toto nastavení umožňuje stanovit, kolikrát budou moci účastníci kurzu vybrat jednotlivé volby. Jakmile je funkce nastavení limitu povolena, lze u každé volby stanovit limit. Když je při odpovídání stanoveného limitu dosaženo, nikdo jiný už danou volbu nemůže vybrat. Je-li limit nastaven na nulu (0), znamená to, že danou volbu nebude možné vůbec vybrat. Pokud jsou limity zakázány, mohou všichni účastníci kurzu libovolně vybírat ze všech voleb.

 7. Obecný limit. Slouží k nastavení stejného limitu počtu výběrů pro všechny skupiny. Nastavíte jej zadáním požadovaného čísla do pole Obecný limit a kliknutím na tlačítko “Použít pro všechny skupiny”.

Poznámka

Pokud si přejete mít u každé skupiny jiný limit, nastavte jej u každé skupiny zvlášť vyplněním položky Limit v sekci Skupiny (viz níže).

Pozor

Výchozí limit pro každou skupinu je nula. To znamená, že pokud limit počtu výběrů povolíte, nesmíte zapomenout stanovit jeho hodnotu vepsáním do pole Obecný limit nebo jeho určením u každé skupiny zvlášť. Pokud některou skupinu opomenete, nebude možné ji vybrat vůbec. Pokud není povolen “Limit počtu výběrů”, pak může být kterákoliv skupina zvolena neomezeným počtem účastníků.

Obr. 3: Zobrazení sekce Různá nastavení

Skupiny

 1. Skupina. Z rozbalovací nabídky vyberete potřebnou skupinu, která se studentovi zobrazí mezi nabízenými ve výběru. Výběrů je možno zadat libovolný počet. V nastavení je zobrazeno tolik možností, kolik je v kurzu existujících skupin (viz obr. 4).
 2. Roztřídit skupiny podle. Toto pole slouží k řazení skupin podle jména nebo podle data vytvoření. Může být užitečné zvláště tehdy, pokud je v kurzu větší množství skupin.

  Obr. 4: Zobrazení sekcí pro nastavení skupin

Další skupinu je možno do kurzu přidat v bloku Správa/Správa kurzu/Uživatelé/Skupiny. Postup jak přidat další skupinu se dozvíte zde.

Poznámka

Ke skupinám ve výběru skupiny je vhodné uvést informace, které danou skupinu vystihnou a pomohou tak studentům v jejich rozhodování. Popis skupin lze nastavit v bloku Správa/Správa kurzu/Uživatelé/Skupiny. Kde studenti tyto informace uvidí se dozvíte zde.

Časové omezení odpovídání

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

 1. Časově omezit odpovídání. Zaškrtnutím tohoto políčka bude daný výběr skupiny otevřen jen po dobu, kterou nastavíte. Pokud jej nezatrhnete, studenti budou moci vybírat kdykoliv.
 2. Od, Do. Slouží ke stanovení období, během kterého lze vybírat. Pozor! Před uzavřením aktivity nemá student možnost vidět, že je výběr skupiny časově omezen a kdy bude uzavřen. Je proto třeba o tom informovat např. v popisu či v samotném názvu aktivity Výběr skupiny.
  Obr. 5: Zobrazení sekce pro nastavení časového omezení odpovídání

Další nastavení

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

Mezi dalšími nastaveními najdete Běžná nastavení modulu, Omezit přístup a Plnění činnosti (v případě, že je tato funkce povolena správcem systému a v kurzu).

Lokálně přidělené role

V Správa/Správa výběru skupiny/Lokálně přidělené role mohou být vybraným uživatelům v rámci dané činnosti přiděleny další role.

Oprávnění v kontextu činnosti Výběr skupiny

Oprávnění v kontextu této činnosti naleznete po kliknutí na název činnosti na hlavní straně kurzu - odkaz na ně se zobrazí v bloku Správa/Správa výběru skupiny/Oprávnění. Oprávnění je možné v kontextu konkrétní činnosti nebo kurzu upravit podle specifických potřeb.

 • Přidat novou aktivitu Výběr skupiny
 • Odstranit odpovědi
 • Stáhnout odpovědi
 • Zaznamenat výběr
 • Přečíst odpovědi

Dále v nápovědě