Přeskočit obsah

Používání Výběru skupiny

Výběr skupiny z pohledu učitele

Zobrazení odpovědí

Po otevření konkrétního Výběru skupiny na hlavní straně kurzu je učiteli kromě popisu výběru a výběrové tabulky zobrazen odkaz Zobrazit odpovědi v pravém horním rohu (viz obr. 1). 

Obr. 1: Odkaz pro zobrazení odpovědí studentů

Kliknutím na odkaz Zobrazit odpovědi se zobrazí tabulka rozdělená podle skupin, mezi kterými studenti v daném výběru volí. Pod názvem skupiny je v závorce zaznamenán počet členů a níže jejich jména (viz obr. 2). Učitel má možnost studenty ze skupiny odstranit, a to jejich zaškrtnutím a vybráním možnosti Odstranit z rozbalovací nabídky pod tabulkou. Odpovědi studentů si může učitel také stáhnout ve formátu ODS, Excel nebo v textovém formátu kliknutím na tlačítko s požadovaným formátem.

Obr. 2: Zobrazení odpovědí studentů

Pokud je tak ve výběru skupiny nastaveno, v levé části tabulky se zobrazí sloupec Dosud nezodpovězeno, ve kterém může učitel vidět jména studentů, kteří jsou v kurzu zapsáni, ale dosud neprovedli výběr (viz obr. 2). Jak toto nastavit se dozvíte zde.

Výběr skupiny z pohledu studenta

Provedení výběru

Po otevření konkrétního výběru skupiny na hlavní straně kurzu se studentovi zobrazí popis výběru a pod ním tabulka, ve které se provádí samotný výběr (viz obr. 3). Ta je rozdělena do tří nebo čtyř sloupců:

  1. Výběr. Studenti provádějí výběr zaškrtnutím skupiny, do které se chtějí zapsat. Volbu student potvrdí kliknutím na “Uložit můj výběr” pod tabulkou.
  2. Skupina. Zde může student vidět názvy skupin, mezi kterými je možno vybírat. Kliknutím na “Zobrazit popis” budou studentovi zobrazeny podrobné informace ke každé skupině. Popis jednotlivých skupin nastavuje učitel v panelu Nastavení/Správa kurzu/Uživatelé/Skupiny (více o nastavení skupin zde). Kliknutím na “Skrýt popis” se informace o skupině skryjí a student uvidí pouze název skupiny. Pokud je ve skupině nastavena kapacita, po jejím dosažení se vedle názvu skupiny objeví text “(Obsazeno)”.
  3. Obsazenost / Kapacita. Informuje, kolik studentů je v dané skupině zapsáno a jaký je limit skupiny (pokud je učitelem stanoven). Pokud limit počtu studentů stanoven není, student vidí pouze počet zapsaných v dané skupině. Po dosažení nastaveného limitu je skupina uzavřena a studenti se do ní nemohou dále zapisovat. Jak nastavit kapacitu skupiny se dozvíte zde.
  4. Členové skupiny. Zobrazení tohoto sloupce se odvíjí od nastavení výběru skupiny učitelem. Viditelný je pouze v případě, že učitel umožnil studentům vidět výběry ostatních, případně se zobrazí poté, co student provede výběr, nebo až po uzavření aktivity (pokud je časově omezena). V případě, že je studentovi dovoleno zobrazit výběry ostatních, kliknutím na “Ukázat” se zobrazí jména těch, kteří jsou ve skupinách zapsáni. Kliknutím na “Skrýt” se jména studentů opět skryjí. Více se o nastavení viditelnosti výsledků dočtete zde.
    Obr. 3: Výběr skupiny z pohledu studenta

Časově omezený Výběr skupiny

Učitel má možnost výběr skupiny omezit na určité časové období. Pokud tak učiní, studentům se aktivita otevře až v daný čas a dané datum (viz obr. 4) a v daný čas a dané datum se také uzavře (viz obr. 5). Jak časově omezit odpovídání se dozvíte zde.

Pozor

Před uzavřením aktivity student nemá možnost vidět, že je výběr skupiny časově omezen a kdy bude uzavřen. Je proto třeba o tom informovat např. v popisu či v samotném názvu výběru skupiny.

Obr. 4: Otevření výběru skupin

Obr. 5: Uzavření výběru skupiny

Dále v nápovědě