Přeskočit obsah

Seskupení

Skupiny mohou být v kurzu zařazovány do seskupení, kterým mohou být následně přiřazovány studijní materiály nebo činnosti. Takto přiřazené materiály nebo činnosti pak budou zobrazeny pouze uživatelům patřícím do skupin z vybraného seskupení.

Příklad

Je-li kurz  určen pro studenty denního i kombinovaného studia a vy potřebujete, aby určitý test nebo jakoukoliv jinou činnost v kurzu splnili pouze studenti denního studia, můžete skupinu či skupiny studentů denního studia zařadit do seskupení, kterému danou činnost poté přiřadíte. Je tedy například možné mít studenty denního studia rozdělené do více skupin, ty zařadit do seskupení a tomuto seskupení přidělit požadovaný test. Studenti kombinovaného studia tak tento test neuvidí. 

Organizace seskupení

Vytvoření seskupení

Postup pro vytvoření seskupení v kurzu je následující (viz obr. 1):

 1. Přejděte na blok Správa/Správa kurzu/Uživatelé/Skupiny.
 2. V horní části zobrazené stránky klikněte na záložku Seskupení.
 3. Na zobrazené stránce klikněte na tlačítko “Vytvořit seskupení”. 

  Obr. 1: Cesta k vytvoření seskupení

Učitel je dále přesměrován na stránku Vytvořit seskupení, kde nastavuje (viz obr. 2):

 1. Název seskupení je povinná položka nastavení sloužící k pojmenování seskupení.
 2. ID číslo seskupení. Učitel zde má možnost přidělit každému seskupení libovolné ID číslo. Tento identifikátor seskupení se používá pouze při komunikaci s externími systémy a není zobrazován nikde na těchto stránkách.

  Pozor

  V rámci kurzu musí být ID čísla seskupení vždy jedinečná, seskupení s již existujícím ID proto není možné vytvořit.

 3. Popis seskupení slouží k vložení podrobnějších informací o seskupení.

  Kliknutím na tlačítko “Uložit změny” je seskupení vytvořeno.

  Obr. 2: Zobrazení sekce Obecná nastavení při vytváření seskupení

Zařazení skupiny do seskupení

Zařazení skupiny do seskupení učitel provádí v bloku Správa/Správa kurzu/Uživatelé/Skupiny a zde na záložce Seskupení. K dispozici je zde ikona “Ukázat skupiny v seskupení” (viz obr. 3), přes kterou je možné do tohoto seskupení zařadit jednu nebo více skupin.

Obr. 3: Zobrazení skupin v seskupení
 1. Po kliknutí na ikonu “Ukázat skupiny v seskupení” bude zobrazena stránka, na které vyberte ve sloupci vpravo skupinu, kterou chcete přidat do seskupení.
 2. Kliknutím na tlačítko “Přidat” ji zařaďte do seskupení ve sloupci vlevo.
 3. Tlačítkem “Zpět k seskupením” se vrátíte na výpis seskupení kurzu. 

  Obr. 4: Přidání skupiny do seskupení

Přidaná skupina se ihned objeví ve výpisu seskupení kurzu pod příslušným seskupením (viz obr. 5).

Obr. 5: Zobrazení skupin zařazených do seskupení

Poznámka

Vpravo v řádku každého seskupení můžete najít počet činností, které byly přiřazeny danému seskupení a také editační ikony, pomocí kterých lze dané seskupení upravovat, odstranit či přidat další skupiny. Jak seskupení přiřadit některou činnost se dozvíte níže v sekci Přiřazení činnosti nebo studijního materiálu určitému seskupení.

Nastavení výchozího seskupení v kurzu

Po vytvoření nejméně jednoho seskupení lze pro daný kurz vybrat výchozí seskupení, jemuž budou ve výchozím nastavení přiřazovány nově vkládané činnosti a materiály. Toto provedete v bloku Správa/Správa kurzu/Upravit nastavení/Skupiny u možnosti Výchozí seskupení (viz obr. 6). Více k sekci Skupiny ve správě kurzu naleznete na stránce věnované Nastavení režimu skupin.

Obr. 6: Nastavení výchozího seskupení

Přiřazení činnosti nebo studijního materiálu určitému seskupení

Vámi vytvořený studijní materiál nebo činnost lze nastavit tak, aby do něj měla přístup jen určitá část studentů. Učitel tak provede v nastavení konkrétní činnosti přejitím na blok Správa/Správa činnosti/Upravit nastavení/Běžná nastavení modulu (případně na hlavní straně kurzu u dané činnosti kliknutím na Upravit nastavení - v zapnutém Režimu úprav, viz obr. 7). Zde v sekci Běžná nastavení modulu u položky Seskupení vyberete z rozbalovací nabídky to seskupení, do kterého chcete tuto činnost přiřadit (viz obr. 8). Více se dočtete v kapitole Běžná nastavení modulu.

Obr. 7: Cesta do nastavení již vytvořené činnosti z hlavní strany kurzu

Obr. 8: Přiřazení činnosti do seskupení

Poznámka

Aby bylo možné přiřadit činnost k seskupení, musí být zároveň u této činnosti nastaven Režim skupin (viz obr. 8).

Dále v nápovědě