Přeskočit obsah

Typ uspořádání kurzu

Nastavením Typu uspořádání ovlivníte nejen vzhled, ale i fungování kurzu (viz obr. 1). Při volení konkrétních nastavení je vhodné vzít v úvahu množství materiálů, aktivit, délku trvání a také zaměření konkrétního kurzu. Dobrým uspořádáním docílíte přehledného a funkčního kurzu.

Obr. 1: Nastavení uspořádání kurzu
 1. Uspořádání. Tato možnost slouží k nastavení toho, jak se budou zobrazovat jednotlivé sekce kurzu. V rozbalovací nabídce je na výběr mezi možnostmi:

 2. Skryté sekce. Zde je možné nastavit, jak se budou studentům zobrazovat skryté (neviditelné) sekce v kurzu (viz obr. 1.). Existují dvě možnosti:

  • Skryté sekce se zobrazují ve sbalené formě. Z pohledu učitele bude sekce zobrazena jako šedá (viz obr. 3), studentům se zobrazuje pouze šedé oznámení, které označuje umístění skryté sekce, neobsahuje však ani odkazy na činnosti, ani texty vepsané přímo do těla sekce (viz obr. 4).

  Obr. 3: Zobrazení skryté sekce z pohledu učitele

  Obr. 4: Zobrazení skryté sekce z pohledu studenta

  Příklad

  Tento způsob je výhodný například u týdenního uspořádání kurzu, protože umožňuje označit týdny, v nichž se nekoná výuka - data jednotlivých týdnů na sebe nenavazují. Studenti mají ale zároveň možnost vidět, co je ještě čeká.

  • Skryté sekce se nezobrazují vůbec. Při zvolení této možnost jsou skryté sekce pro studenty úplně neviditelné, o jejich umístění v kurzu nejsou nijak informováni.
 3. Zobrazení sekcí. Zde učitel určuje, zda se má celý obsah kurzu zobrazovat na jedné stránce nebo zda se mají jednotlivé sekce (např. týdny nebo témata) zobrazovat na samostatných stránkách. Rozbalovací nabídka obsahuje dvě možnosti:

Dále v nápovědě