Přeskočit obsah

Standardní uspořádání kurzu

Mezi standardní uspořádání kurzu patří uspořádání Týdenní, TematickéDiskusní a Formát jednoho modulu - tato nastavení jsou nejběžnější a nejčastěji používaná. Jedná se v podstatě o základní nastavení ovlivňující uspořádání a vzhled kurzu.

Týdenní uspořádání

Týdenní uspořádání je nastavení, při kterém je kurz uspořádán do po sobě jdoucích týdnů s uvedením data začátku a konce týdne (viz obr. 1). Počáteční datum je určeno nastavením Data začátku kurzu.

Obr. 1: Týdenní uspořádání

Poznámka

Týdenní formát je vhodný pro pravidelné kurzy, jejichž obsah se dá rozdělit podle týdnů. Kurz tak může přesně kopírovat prezenční výuku předmětu, nebo jí může předcházet (pokud je kurz zaměřen jako příprava na hodiny). Aktivity, které budou studenti plnit v rámci každého týdne, mohou mít termín ukončení na konci daného týdne, ale mohou ho také svým trváním přesahovat (datum pak určíte v nastavení jednotlivých aktivit).

Poznámka

Týdenní uspořádání nabízí možnost vypočítat datum konce kurzu podle počtu sekcí a data začátku kurzu (obr. 2).

Obr. 2: Nastavení automatického výpočtu konce kurzu

Tematické uspořádání

Je velmi podobné týdennímu uspořádání, pouze se sekci kurzu neříká “týden”, nýbrž “téma” (viz obr. 3). Témata nejsou vázána žádným časovým limitem, není tedy třeba zadávat data.

Obr. 3: Tematické uspořádání

Poznámka

Toto uspořádání je vhodné pro takové kurzy, ve kterých není možné látku rozdělit do stejných bloků. Kupříkladu když se jednomu tématu musíte věnovat několik prezenčních hodin a naopak jiná témata stačí jen zmínit. Kurz tedy bude kopírovat prezenční výuku tematicky, nikoli časově. Aktuální téma je pak potřeba označit ručně v režimu úprav kurzu.

Diskusní uspořádání

V tomto typu uspořádání kurzu je stěžejní jedno hlavní diskusní fórum – “Společné fórum”, které se objevuje přímo na hlavní stránce. Studijní materiály a činnosti mohou být v tomto uspořádání do kurzu přidány přes postranní blok Společné činnosti. Jednotlivé studijní materiály a činnosti přidané do kurzu si pak můžete zobrazit v postranním bloku Činnosti (viz obr. 4).

Obr. 4: Diskusní uspořádání

Poznámka

Toto uspořádání kurzu je vhodné především pro volnější kurzy bez pevné organizace. Dokonce se nemusí jednat ani o kurzy, diskusní uspořádání může být například použito jako třídní či školní nástěnka.

Formát jednoho modulu

Toto uspořádání má pouze jednu sekci, a povoluje učiteli přidat do kurzu pouze jednu činnost nebo studijní materiál. Jakmile zvolíte uspořádání Formát jednoho modulu, objeví se vám rozbalovací nabídka Typ modulu, kde můžete vybrat požadovanou činnosti nebo studijní materiál (viz obr. 5).

Jako výchozí modul je nastavena činnost Fórum (viz obr. 6).

Obr. 5: Obecná nastavení -- Výběr typu modulu

Obr. 6: Formát jednoho modulu -- Fórum

Poznámka

Formát jednoho modulu s jedinou činností Fórum, je velmi podobné Diskusnímu uspořádání. Jediný rozdíl je v zahrnutí činností a studijních materiálů do kurzu: Formát jednoho modulu je zobrazuje jako “osiřelé”, a to pouze učitelům; Diskusní uspořádání je zobrazuje v postranním bloku Činnosti, a to jak učitelům, tak i studentům.

Dále v nápovědě