Přeskočit obsah

Nestandardní uspořádání kurzu

Následujícím uspořádáním říkáme “nestandardní”, neboť byla vytvořena postupně a dodatečně komunitou uživatelů a vývojářů Moodlu a ještě stále se vyvíjí.

Pozor

Tyto instalace nejsou součástí základní instalace Moodlu, ale jedná se o doplňky třetích stran. Nelze proto u nich najisto zaručit trvalou podporu jejich tvůrců.

Dlaždicové uspořádání

Dlaždicové uspořádání je takové vizuální uspořádání, při kterém je obsah všech témat skryt a v úvodu kurzu je místo toho vytvořena mřížka z ikon, z nichž každá zastupuje jedno téma. Téma, které jste naposledy prohlíželi, je ve výchozím nastavení zvýrazněno oranžovou barvou a téma, které učitel označil jako aktuální, je ve výchozím nastavení zvýrazněno fialovou barvou (viz obr. 1).

Obr. 1: Hlavní strana kurzu s dlaždicovým uspořádáním

Po otevření Správa/Správa kurzu/Upravit nastavení přejděte na sekci Typ uspořádání kurzu. Upozorňujeme, že některá nastavení jsou defaultní. Doporučujeme je nepřestavovat.

Obr. 2: Zobrazení sekce Typ uspořádání kurzu
 1. Z rozbalovací nabídky s názvem Uspořádání zvolte “Dlaždicové uspořádání”. 
 2. Počet sekcí, stejně jako témat u Tematického uspořádání, volíme z rozbalovací nabídky o řádek níže (viz obr. 2).
 3. Možnost Skryté sekce můžete ponechat v původním nastavení, při používání Dlaždicového uspořádání toto nastavení totiž na vzhled kurzu nemá žádný vliv.
 4. U možnosti Zobrazení sekcí je v rozbalovací nabídce na výběr mezi:

  • Zobrazit všechna témata na stránku, kdy se při použití Dlaždicového uspořádání po kliknutí na ikonu sekce zobrazí její obsah jako vyskakovací okno na pozadí ztmavené hlavní strany kurzu (viz obr. 3).
  • Zobrazit jedno téma na stránku, kdy se při použití Dlaždicového uspořádání po kliknutí na ikonu sekce zobrazí její obsah na nové samostatné stránce. Na této stránce budou kromě aktivit v rámci této sekce zobrazeny i aktivity obsažené v úvodu kurzu. Zobrazena je zde také rozbalovací nabídka Přejít na… pro přechod do požadované sekce kurzu (viz obr. 4).

  Obr. 3: Zobrazení zvolené sekce při použití možnosti Zobrazit všechna témata na stránku

  Obr. 4: Zobrazení zvolené sekce při použití možnosti Zobrazit jedno téma na stránku

V dalším nastavení v rámci nabídky “Typ uspořádání kurzu” můžete přizpůsobit svým požadavkům některé grafické detaily týkající se velikosti a tvaru dlaždic, barvy nadpisů sekcí (dlaždic) a podobně. Pokud žádné speciální požadavky nemáte, můžete tyto volby přeskočit a ponechat je ve výchozím nastavení.

Nastavení barev

Pro nastavení barev můžete použít rozbalovací pole s barevnou škálou (obr. 5).

Pomocí políčka (1) rozbalíte barevnou škálu, kde měníte barvu tažením kurzoru (2). Aktuální barva se Vám zobrazuje naprova nahoře (3) a po zvolení se zapíše do políčka (1). Barvu můžete také zadávat pomocí jejíko kódu (4), který vám také usnadní zopakování stejného barevného motivu na jiných místech.

Obr. 5: Nastavení barvy pomocí barevné škály

Aktuální a naposledy navštívená sekce

Na úvodní stránce kurzu budou vždy zvýrazněny dvě dlaždice (viz obr. 1):

 1. Dlaždice znázorňující aktuální sekci. (Aktuální sekci označuje manuálně učitel. Obr. 6.)
 2. Naposledy navštívená sekce. (Individuálně pro každého uživatele.)

Obr. 6: Manuální zvýraznění aktuální sekce učitelem

Reset dlaždicového uspořádání

Pokud se chcete vrátit k výchozímu nastavení dlaždic v kurzu, můžete resetovat nastavení všech nebo jednotlivých prvků nastavení (obr. 7).

Obr. 7: Reset dlaždicového uspořádání

Dále v nápovědě