Přeskočit obsah

Zobrazení odpovědí na Dotazování

Kliknutím na sekci Zobrazit všechny odpovědi se učiteli u jednotlivých otázek zobrazí přehled odpovědí, který má různé podoby v závislosti na typu otázky.

Otázky typu Ano/Ne

Odpověď na otázku Ano/Ne je vyjádřena procentem odpovědí u každé z možností, v tomto případě tedy u možnosti “Ano” a “Ne”, a zároveň je v pravé části zobrazen počet účastníků, kteří zvolili danou možnost (viz obr. 1). Poslední procentuální vyjádření znázorňuje účast na zodpovězení této otázky, tedy kolik z účastníků, kteří se dotazování zúčastnili, tuto otázku zodpovědělo (pokud byla otázka nastavena jako povinná, bude zde účast vždy 100%).

Obr. 1: Náhled zobrazení odpovědí na otázku typu Ano/Ne

Otázky typu Přepínač, Rozbalovací nabídka a Zaškrtávací pole

Odpovědi na otázky typu Přepínač, Rozbalovací nabídka a Zaškrtávací pole jsou zobrazeny stejným způsobem. U každé z možností, které učitel k otázce přiřadil, lze vidět průměr všech odpovědí v procentech. Zároveň je v pravé části zobrazen počet účastníků, kteří zvolili danou možnost (viz obr. 2, 3, 4). U otázky typu Přepínač a Rozbalovací nabídka lze navíc vidět účast na zodpovězení této otázky, tedy kolik z účastníků, kteří se dotazování zúčastnili, tuto otázku zodpovědělo (pokud byla otázka nastavena jako povinná, bude zde účast vždy 100 %).

Obr. 2: Náhled zobrazení odpovědí na otázku typu Přepínač

Obr. 3: Náhled zobrazení odpovědí na otázku typu Rozbalovací nabídka.

Obr. 4: Náhled zobrazení odpovědí na otázku typu Zaškrtávací pole.

Otázky typu Datum a Číselná odpověď

Odpovědi na otázky typu Datum a Číselná odpověď jsou zobrazeny stejným způsobem, jako je účastník zadal – tedy v podobě číslovky (viz obr. 5, 6). U odpovědí nejsou zobrazena jména účastníků. Chcete-li vidět, kdo konkrétně které datum zadal, prohlédněte si dotazníky jednotlivých účastníků kliknutím na Zobrazit podle účastníků. U otázky typu Číselná odpověď lze navíc vidět součet všech číselných hodnot zadaných do odpovědí a také jejich průměr.

Obr. 5: Náhled zobrazení odpovědí na otázku typu Datum

Obr. 6: Náhled zobrazení odpovědí na otázku typu Číselná odpověď.

Otázky typu Dlouhé textové pole a Textové pole

Odpovědi na otázky typu Dlouhé textové pole a Textové pole jsou zobrazeny v plném znění tak, jak je účastník do dotazování zadal (viz obr. 7). U každé odpovědi je zobrazeno také jméno jejího autora. Je-li Dotazování nastaveno jako anonymní (viz Nastavení Dotazování), jména účastníků u odpovědí zobrazena nebudou.

Obr. 7: Náhled zobrazení odpovědí na otázku typu Dlouhé textové pole

Otázky typu Měřítko (stupnice 1 .. 5)

Zobrazení odpovědí u otázky typu Měřítko (stupnice 1 .. 5) je dvojí. U každé otázky tohoto typu lze vždy vidět průměr odpovědí všech účastníků znázorněný na škále, na které účastníci odpovídali. V pravé části je tento průměr vyjádřen také číselně (kromě typu stupnice měřítka Osgood [Sémantický diferenciál], viz obr. 10). Druhé zobrazení je podrobnější, u každé položky na škále lze vidět, kolik účastníků odpověď zvolilo, což je vyjádřeno jak konkrétním číslem, tak procentem (viz obr. 8, 9, 10).

Obr. 8: Náhled zobrazení odpovědí na otázku typu Měřítko (stupnice 1 .. 5) -- jedna škála

Obr. 9: Náhled zobrazení odpovědí na otázku typu Měřítko (stupnice 1 .. 5) -- více škál

Obr. 10: Náhled zobrazení odpovědí na otázku typu Měřítko (stupnice 1 .. 5) -- Osgood (Sémantický diferenciál)

Dále v nápovědě