Přeskočit obsah

Vkládání zvukových nahrávek a videí

Pomocí vestavěného HTML editoru může učitel nejenom jednoduše vytvářet multimediální studijní materiály, ale také zařadit video nebo zvukovou nahrávku také například přímo do zadání Úkolu nebo Testové úlohy (viz obr. 1).

Obr. 1: Zvuková nahrávka jako součást zadání testové úlohy

Vkládání audia a videa z Medialu

Audio a video je možné vkládat z fakultní Knihovny médií Medial, a to pomocí zeleného tlačítka v HTML editoru (viz obr. 2). Pro propojení ELFu s Medialem je nutné se jednou přihlásit pomocí uča a sekundárního hesla, později už přihlášení nebude vyžadováno. Tento způsob vkládání médií umožňuje nahrávat soubory z počítače, vytvářet a vkládat nové soubory anebo použít už existující soubory, uložené právě v Medialu. Podrobnější návod naleznete zde.

Obr. 2: Tlačítko pro vkládání souborů z Medialu

Postup pro vložení audia nebo videa do HTML editoru

 1. Videa nebo zvukové nahrávky vložíte pomocí ikony “Média” v HTML editoru (viz obr. 3).

  Obr. 3: Zobrazení ikony pro vložení médií

 2. Můžete si vybrat mezi vložením odkazu, videa nebo audia (1). Obdobně jako u vkládání obrázků, v zobrazeném okně Vložit média kliknete na tlačítko “Procházet repozitáře” (2). (Můžete také zadat přímo URL videa/audia, které chcete vložit, popřípadě použít tlačítko Odkaz namísto vkládání médií.) Výhodou rozdělení médií na video a audio je to, že můžete využít i dalších nastavení (Obr. 4).

  Obr. 4: Vyskakovací okno pro vložení médií

 3. V nástroji Výběr souboru vyberte v levém sloupci repozitář Nahrát soubor (obr. 5) a najděte soubor v počítači pomocí tlačítka “Vybrat soubor”  (více informací o nahrávání souboru zde). Po provedení výběru multimediálního souboru z počítače je v okně Výběr souboru možné upravit jeho název, případně údaje o autorovi a licenci. Pokračujte kliknutím na tlačítko “Nahrát tento soubor”.


  Obr. 5: Zobrazení nástroje pro výběr souboru

  Poznámka

  Můžete také použít vyhledávání a vložení videa z Wikimedií.

 4. Po kliknutí na tlačítko “Vložit média” se multimediální soubory vloží do HTML editoru (viz obr. 6). Po uložení změn dole na stránce, kde s HTML editorem pracujete, bude na dané stránce zobrazeno přímo vložené video nebo audiopřehrávač (viz obr. 7).

  Obr. 6: Zobrazení odkazů na vložená multimédia v HTML editoru

  Obr. 7: Zobrazení odkazu na video, audiopřehrávače a vloženého videa
  po uložení

  Poznámka

  Zobrazení audiopřehrávače a vloženého videa v kurzu vyžaduje aktivaci filtru Multimediální obsah (viz také Multimedia plugins filter – EN) a nastavení Multimediálních přehrávačů (viz Media embedding – EN). Pokud zobrazení vloženého audia a videa ve vaší instalaci Moodlu nefunguje a vy byste chtěli této funkce využít, kontaktujte svého administrátora.  !!! warning “Pozor”

  Pokud vložíte do kurzu multimediální soubor pomocí URL a jeho autor jej odstraní nebo změní jeho adresu URL, přímý odkaz na něj přestane fungovat a soubor již nebude možné v kurzu přehrát.

Úprava médií

Vložená média nelze dále upravovat pomocí ikony pro vkládání médií, jelikož se v HTML editoru jeví jako odkaz. Po označení příslušného odkazu je však možné upravit například zarovnání multimédia na stránce pomocí tlačítek v HTML editoru. Provedené změny nezapomeňte vždy uložit. 

Složitějšího formátování a přesného umístění videa a audia v rámci textu lze docílit využitím tabulky. Pomocí tabulky o dvou sloupcích lze v kurzu jednoduše zobrazit např. nahrávku s výslovností vedle textu (viz obr. 8).


Obr. 8: Vložení audionahrávek k textu pomocí tabulky

Podporované formáty multimediálních souborů

Pokud chcete zobrazit audiopřehrávač přímo v kurzu, zvolte formát .mp3.

Pro video je nejvhodnější formát .mp4, který rovněž umožňuje přehrát video v kurzu bez nutnosti stahování souboru.

Poznámka

Můžete také použít vyhledávání a vložení videa z Wikimedií.

Dále v nápovědě