Přeskočit obsah

Popis funkcí HTML editoru

Většina ikon a nástrojů HTML editoru by měla být povědoma všem, kteří jsou zvyklí pracovat v textovém editoru Microsoft Word. Použít můžete i stejné klávesové zkratky. Abyste se však lépe zorientovali v nabídce nástrojů, níže uvádíme popis jednotlivých skupin ikon podle řádků, ve kterých jsou zařazeny.

Poznámka

Slovní popis ikon (případně jejich klávesová zkratka) se zobrazí po najetí myší na danou ikonu v HTML editoru.

1. řádek ikon

Zpět a znovu

Pro vrácení změn použijte ikony Zpět (Ctrl+Z ) a Znovu (Ctrl+Y). První vrací o jeden krok zpět v úpravách textu, druhou ikonou se jednotlivé kroky v úpravách textu naopak posouvají opět dopředu.

Styl, řez a formátování písma

V horním pásu tlačítek najdete rozbalovací nabídku, ve které můžete změnit styl písma, resp. odstavce – tj. zda jde o nadpis, běžný text apod.

Dále nechybí obecně trojice standardních ikon pro řez písma: Tučně (Ctrl+B)kurzíva (Ctrl+I), a podtržení (Ctrl+U).

Nakonec zde můžete najít ikonu pro odstranění formátování, která slouží k přeměně formátovaného textu na prostý text. Tato funkce je potřebná tehdy, jestliže při kopírování textu např. z jiných webových stránek spolu s textem zkopírujete i jeho formátování (tučné písmo, kurzíva, styly apod.). Vkládání naformátovaného textu odjinud často způsobuje problémy a těžko se upravuje, proto je lepší vkládat prostý text (nebo formátování odstranit) a naformátovat jej znovu přímo v editoru.

Poznámka

V souvislosti s formátováním textu můžete využít také funkce Vložit jako prostý text, kterou naleznete v nabídce po kliknutí pravým tlačítkem myši do pole pro vkládání textu. Tato funkce vloží jakýkoliv text již zbavený formátování (tedy jako prostý text).

Nabídka, která se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem do pole pro vkládání textu, obsahuje také funkci Směr textu. Text může směřovat zleva doprava, nebo zprava doleva.

Odkazy

První tlačítko Odkaz (viz obr. výše) slouží k vložení odkazu či jeho následné úpravě. Druhým tlačítkem můžete naopak Odebrat odkaz. Pomocí třetího tlačítka můžete Zabránit automatickému propojování položek ve Slovníku či Databázi – viz návod zde.

Vkládání médií

V této sekci najdete tlačítka pro vkládání netextových prvků, jako jsou obrázky, audio a video.

Vkládání obrázků a médií (první dvě ikony) probíhá zadáním URL adresy zdrojového souboru nebo výběrem souboru z některého z repozitářů prostřednictvím  nástroje Výběr souboru, který umožňuje také nahrát vlastní soubor z počítače. Mimo to je možné skrze HTML editor snadno vložit videa z Medialu a Streamů, případně nahrát krátký needitovatelný zvuk nebo video přímo v ELFu. Více o možnostech vkládání médií se dočtete na stránce Vkládání médií.

Upozornění

V případě větších souborů doporučujeme využít některého z nástrojů, které na soubor odkazují, aby nedošlo k nevhodnému nárůstu kurzu. Využít můžete například zmiňovaného vkládání videa pomocí Medialu nebo vložit do kurzu odkaz pomocí HTML editoru či modulu URL. Pokud je však poskytovatelem souboru či média třetí strana, není zaručeno, že vlastník soubor ze stránek, na kterých se nachází, nesmaže nebo k němu nebude blokovat přístup.

Zobrazení

Tlačítko Přepnout na celostránkové zobrazení umožňuje zobrazení HTML editoru přes celý monitor (a zpět).

Tlačítko HTML slouží k přepnutí na HTML kód. Vše, co vkládáme a upravujeme skrze HTML editor v Moodlu, je totiž v jádru psáno pomocí jazyka HTML. Po kliknutí na tlačítko se zobrazí HTML kód, který lze upravit jeho přepsáním.

2. řádek ikon

Efekty textu

Mezi efekty textu najdete tlačítka pro Přeškrtnuté písmoDolní index a Horní index.

Velikost a barva písma

První tlačítko slouží k nastavení Velikosti písma, druhé určuje Barvu písma. Vybrat si můžete ze 7 velikostí a 16 barev. 

Zarovnání

Trojice tlačítek značí zarovnání odstavce. Základní možnosti zarovnání textu jsou: doleva, na střed a doprava.

Číslování, odsazení

První dvě tlačítka slouží k vytváření seznamů. Můžete vytvořit Seznam s odrážkami (1. tlačítko) nebo Číslovaný seznam (2. tlačítko). V kombinaci s odsazením pak můžete vytvářet i hierarchii položek v seznamu. K tomu slouží následující dvě tlačítka, která umožňují Zvětšit nebo Zmenšit odsazení celého odstavce.

Vložit prvek

V této sekci najdete tlačítka pro vkládání netextových prvků, jako jsou speciální znaky a tabulky.

Horizontální linka (1. tlačítko) umožňuje vložit čáru nad/pod text a oddělit jej tak. Pomocí tlačítka Smajlík (2. tlačítko) můžete z nabídky ve vyskakovacím okně zvolit emotikon, který chcete vložit do textu.

Poznámka

Stejného efektu dosáhnete pomocí zadání znaků jako např. :-) přímo do textu – znaky se automaticky převedou na obrázek. Automatický převod znaků na obrázek vyžaduje aktivaci filtru Zobrazit emotikony jako obrázky. Pokud funkce Smajlík není k dispozici v HTML editoru ve vaší instalaci Moodlu a chtěli byste ji využívat, kontaktujte administrátora vaší instalace.

Potřebujete-li v textu využívat speciální znaky, můžete je vkládat pomocí tlačítka Vložit znak (3. tlačítko).

Do editoru můžete vkládat také Tabulky (4. tlačítko). Po kliknutí na tlačítko se ve vyskakovacím okně zobrazí dílčí nabídka, kde si navolíte požadovaný vzhled tabulky, počet sloupců a řádků. Podrobný návod pro práci s tabulkami naleznete zde.

Dále v nápovědě