Přeskočit obsah

Činnost Test z pohledu studenta

Zahájení, průběh, ukončení a prohlídka pokusu o zvládnutí testu

Zahájení pokusu o zvládnutí testu

Student přejde k vybranému testu kliknutím na název modulu na hlavní straně kurzu. Zobrazí se mu stránka se základními informacemi o testu - počtem pokusů, které studentovi ještě zbývají k jeho absolvování, časovým limitem a metodou hodnocení a počtem bodů, které musí získat na úspĚšné absolvování testu (viz obr. 1). Kliknutím na tlačítko “Pokus testu” přistoupí student k vyplnění testu.

Obr. 1: Úvodní strana testu z pohledu studenta

Procházení testem

V testu, který má více stránek, se student pohybuje pomocí tlačítka “Další” v dolní části stránky, které mu umožňuje přejít na další stránku testu. K rychlému procházení testem je možné využít i bloku Navigace testu (pokud učitel v nastavení rozložení testu určil metodu navigace výběrem volby “Volně”). Kliknutím na číslo úlohy dojde k zobrazení té stránky testu, která danou úlohu obsahuje (úlohy nacházející se na jiné než aktuální straně mají méně výrazný rámeček).

Pokud chce student některou z úloh přeskočit a později se k ní vrátit, může ji označit vlaječkou (viz obr. 2). Stránky testu, které takto označenou úlohu obsahují, jsou v bloku Navigace testu označeny červeným rohem .

Obr. 2: Navigace testu - kliknutím na jednotlivá čísla lze přejít na odpovídající stránku testu obsahující zvolenou úlohu

Ukončení testu a odeslání pokusu

Test lze ukončit kliknutím na odkaz “Konec testu” v bloku Navigace testu (viz obr. 2) nebo kliknutím na tlačítko “Konec testu” na poslední stránce testu. Dojde tak k zobrazení stránky “Souhrn pokusu” (viz obr. 3), která obsahuje přehled úloh včetně upozornění na označené či nezodpovězené úlohy (pokud v testu nějaké jsou).

Pokud si chce student test ještě zkontrolovat, nebo pokud zjistí, že zapomněl vyplnit některou z úloh, může se k práci vrátit kliknutím na tlačítko “Návrat k pokusu”, případně přímo na číslo označující konkrétní úlohu.

Obr. 3: Souhrn pokusu na závěrečné straně vyplňovaného testu

Prohlídka proběhlého pokusu

Po skončení testu lze studentům umožnit prohlédnout své odpovědi, a to pomocí možností prohlídky v nastavení Testu. Ukončeným testem lze procházet pomocí bloku Navigace testu a v úlohách samotných jsou indikovány správné odpovědi (pokud to umožňuje nastavení možností prohlídky). 

V závislosti na předchozím nastavení se studentům po skončení testu může zobrazit obecná reakce, konkrétní reakce ke každé úloze nebo celkové hodnocení jejich výkonu.

Obr. 4: Prohlídka pokusu

Poznámka

Zobrazování správných odpovědí a zpětné vazby nefunguje zcela konzistentně napříč různými úlohami. Například u přiřazovacích úloh jsou označeny odpovědi, které byly přiřazeny správně, nezobrazují se však správné odpovědi tam, kde byly zvoleny nesprávné odpovědi. U úloh typu Krátká tvořená odpověď a Výběr z možných odpovědí se správné odpovědi zobrazují standardně. U doplňovacích úloh je pro konkrétní zpětnou vazbu nutné najet myší nad danou úlohu, hodnocení a komentář se pak zobrazí ve vyskakovacím okně.

Dále v nápovědě