Přeskočit obsah

ČKD/FAQ

Jak umožním studentům hodnotit příspěvky ve fóru?

Oprávnění rolí ve fóru mohou být změněna v postranním bloku Správa/Správa fóra/Oprávnění.

 1. Klikněte na ikonu “Povolit” (+) vedle pravomoci Hodnotit příspěvky (obr. 1).

  Obr. 1: Přidání role k činnosti Hodnotit příspěvky v rámci Oprávnění konkrétního fóra

 2. Ve vyskakovacím okně vyberte roli Student (obr. 2).

  Obr. 2: Výběr role Student

Jak vytvořím fórum pouze pro učitele?

Fórum pouze pro učitele/lektory vytvoříte tím, že dané fórum nastavíte jako neviditelné. Budou jej tak moci vidět pouze učitelé. V zapnutém režimu úprav Fórum skryjete výběrem možnosti “Skrýt” v rozbalovací nabídce Upravit vedle odkazu na konkrétní fórum (viz obr. 3) nebo nastavíte viditelnost v sekci Běžná nastavení modulu.

Případně lze skrýt i celou sekci kurzu kliknutím na ikonu oka v pravém horním rohu daného týdne/tématu, čímž vytvoříte prostředí, kde můžete s ostatními učiteli sdílet nejenom fórum, ale také další materiály, například soubory. Všechny studijní materiály a aktivity ve skryté sekci kurzu budou pro studenty neviditelné.

Obr. 3: Skrytí fóra studentům

Uživatelé nemohou vkládat přílohy ani přetahováním, ani nástrojem pro výběr souboru.

Zkontrolujte, zda jste na stránce Nastavení fóra v sekci Přílohy a počet slov změnili nejvyšší počet povolených příloh na číslo větší než 0.

Jak odstraním fórum Oznámení z kurzu?

 1. Odstraňte fórum Oznámení na stránce kurzu. V zapnutém režimu úprav Fórum odstraňte výběrem možnosti “Odstranit” v rozbalovací nabídce Upravit vedle odkazu na konkrétní fórum (obr. 4).
 2. Odstraňte blok Poslední oznámení. V zapnutém režimu úprav blok Poslední oznámení odstraňte výběrem možnosti “Smazat blok Poslední oznámení” z rozbalovací nabídky Akce (ikona ozubeného kolečka) (obr. 4).

  Obr. 4: Odstranění fóra Oznámení a bloku Poslední oznámení

 3. V Správa/Správa kurzu/Upravit nastavení v sekci Vzhled nastavte Kolik oznámení ukazovat na hodnotu 0 (obr. 5).

  Obr. 5: Úplné odstranění zobrazování oznámení

Jak odstraním testovací zprávy z fóra?

Existuje několik možností (viz obr. 6):

 • Přesunout diskusní vlákno do jiného fóra
 • Upravit příspěvek
 • Odstranit příspěvek

  Obr. 6: Přesunutí, úprava nebo odstranění fóra

Proč studenti v oddělených skupinách nemohou odpovídat v diskusích fórech, které zahájil učitel?

Pokud máte v kurzu a ve fóru nastaven režim Oddělené skupiny, je třeba, abyste vlákno, do kterého chcete, aby studenti měli možnost přispívat, vytvořili ve více exemplářích a určili každé skupině zvlášť. Režim oddělených skupin nedovoluje studentům reagovat na příspěvky určené všem účastníkům kurzu. Skupinu, které bude příspěvek určen, vyberete z rozbalovací nabídky těsně nad tlačítkem “Poslat do fóra” (viz obr. 7).

Obr. 7: Určení příspěvku ve fóru jedné ze skupin

Vybranou diskuzi také můžete hromadně otevřít pro všechny skupiny, pro každou odděleně (viz Otevřít diskusi najednou všem skupinám).

Jak umožním hostům přispívat do fóra?

Uživatelé s rolí Host bohůžel do fóra přispívat nemohou. Pro přispívání je třeba změnit roli například na studenta. Více informací najdete v sekci Hosté a přispívání ve fóru.

Jak uzavřít či archivovat fórum?

Fórum může být uzavřeno/archivováno, aby už studenti nemohli zahajovat nové diskuse nebo přidávat odpovědi. Mohou však nadále číst všechny diskuse. To nastavíte v postranním bloku Správa/Správa fóra/Oprávnění kliknutím na ikonu “Nepovolit” (X) u role Student v řádku s pravomocí Začínat novou diskusi a Odpovídat na příspěvky (viz obr. 8).

Obr. 8: Archivování fóra

V návodu Nastavení fóra najdete také informace o tom, jak nastavit Uzavření fóra po době nečinnosti nebo jak jej dočasně Blokovat po dosažení počtu příspěvků.

Jak mohu dát příspěvek ve fóru do “karantény”?

Pokud student pošle do fóra nevhodný příspěvek, je lepší jej namísto odstranění dát do “karantény” tak, že ho přesunete do skrytého fóra a poté upozorníte svého nadřízeného, zákonného zástupce dítěte nebo přímo studenta (záleží na situaci). Musíte nejdříve vytvořit fórum, které nazvete např. Karanténa, a nastavit ho jako skryté (viz výše).

 1. Najděte příspěvek, který chcete skrýt, a klikněte na odkaz “Oddělit” (viz obr. 9).

  Obr. 9: Oddělení konkrétního příspěvku od původního fóra

 2. Budete přesměrováni na další stránku, kde budete muset potvrdit rozdělení příspěvku. Potvrdíte kliknutím na tlačítko “Oddělit” (viz obr. 10).

  Obr. 10: Potvrzení oddělení

 3. Příspěvek je nyní oddělen a zobrazí se na samostatné stránce. Z rozbalovací nabídky Přesunout diskusi do … vyberte fórum Karanténa a kliněte na tlačítko přesunout (viz obr. 11).

Obr. 11: Výběr cílového fóra a přesun

Poznámka

Nezapomeňte informovat studenta, případně vašeho nadřízeného nebo rodiče o důvodech, které vás vedly k přesunutí příspěvku do karantény.

Lze omezit odběr příspěvků na určité diskuzní vlákno?

Ano, je to možné, pokud je ve fóru nastaveno automatické nebo volitelné odebírání příspěvků. Více informací najdete zde.

Jak nastavit zasílání souhrnných e-mailů z fóra?

Je možné nastavit zasílání souhrnných e-mailů buď z kompletních příspěvků ve fóru, nebo pouze předmětů fóra. Postup nastavení zasílání e-mailů je následující:

 1. V pravém horním rohu v rozbalovací nabídce zvolíte Předvolby.
 2. V rámci Předvoleb vyberete Předvolby fóra.
 3. V řádku Typ souhrnných e-mailů vyberete možnost, která vám vyhovuje (viz obr. 12):

  • Nepoužívat souhrny (jeden e-mail na každý příspěvek)
  • Kompletní (denně e-mail s plným textem příspěvků)
  • Předměty (denně e-mail s předměty příspěvků)
 4. Své nastavení uložte kliknutím na tlačítko “Uložit změny” dole.

Obr. 12: Zvolení způsobu odebírání fóra

Proč v mých fórech nefunguje hodnocení?

(Tato otázka se týká problému, pro jehož řešení je třeba kontaktovat správce stránek.)

V případě, že jste správně postupovali pomocí uvedených instrukcí, a přesto nevidíte hodnocení, kontaktujte správce.

Jak nastavím období pro zobrazování oznámení ve fóru Novinky?

(Tato otázka se týká problému, pro jehož řešení je třeba kontaktovat správce stránek.)

Časově omezené příspěvky jsou v základním nastavení zakázány. Mohou však být povoleny správcem a vytvořeny uživateli s pravomocí Vidět skryté časově omezené příspěvky (obvykle manažeři a učitelé).

Proč se neodesílají e-mailové kopie příspěvků fóra?

(Tato otázka se týká problému, pro jehož řešení je třeba kontaktovat správce stránek.)

Nejpravděpodobnější je, že není nastaveno Pravidelné spouštění skriptů – cron (EN). Kontaktujte správce.

Dále v nápovědě

Další informace